חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  נושאים בכימיה סביבתית
  Topics in Environmental Chemistry  
0351-3114
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'0900-1100222 פיזיקה-שנקרשיעור פרופ צ'סקיס סרגיי
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3114-01 נושאים בכימיה סביבתית
Topics in Environmental Chemistry
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ צ'סקיס סרגיי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת