חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מהלכים אקראיים בכימיה ובביולוגיה
  Random Walks in Chemistry and Biology  
0351-3113-01
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'1400-1700110 אורנשטייןשיעור פרופ אורבך מיכאל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מושגי המהלך האקראי והדיפוזיה ושמושיהם בכימיה ובביולוגיה: ראקציות מונומולקולריות ובימולקולריות, העברות אנרגיה, אנטנות ביולוגיות. למוד ראקציות במסגרת מהלכים אקראיים, תכונות התנועה הבראונית, מהלך אקראי רציף בזמן, זמני הגעה ראשונים. יושם דגש על דוגמאות וישומים.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת