חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עקרונות סינתזה אורגנית
  Principles of Organic Synthesis  
0351-3111
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1800102 אורנשטייןשיעור ד"ר דוברובצקי רומן
סמ'  א'1500-1600102 אורנשטייןשיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

סלקטיביות והתאמה בסינתזה אורגנית, עקרונות בניית הקשר C-C , אלקטרופילים וניקלאופילים של פחמן, תגובות של ראגנטיים אורגנומתכתיים , תגובות של נוקלאופילים מיוצבים של פחמן, פונקציאונליזציה של פחמימנים והמרת קבוצות פונקציונאליות, קבוצות הגנה, סגירה ופתיחת טבעות

Course description

Selectivity and compatibility in organic synthesis; “Disconnections” approach and synthons; Principles of C-C bond formation; Carbon electrophiles and nucleophiles; Reactions of organometallic compounds; Reactions of stabilized carbon nucleophiles; Functionalization of hydrocarbons and interconversion of functional groups; Protecting groups; Ring closure and ring opening

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3111-01 עקרונות סינתזה אורגנית
Principles of Organic Synthesis
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר דוברובצקי רומן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת