חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סימטריה
  Symmetry  
0351-3108
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1900110 אורנשטייןשיעור ד"ר כהן גיא
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
 
סילבוס של הקורס סימטריה בכימיה:
1) הגדרת סימטריה ואלמנטי סימטריה
2)הגדרת חבורות סימטריה ומיון לפי אלמנטי סימטריה
3)חבורה ציקלית. חבורה אבלית (Abelian group)
4)  תת-חבורה. משפט לגראנז' (Lagrange), משפט סילו (Sylow). איברים צמודים ומחלקות שקילות.
5) מכפלות ישירות
6) הצגות של חבורה (representations). איזומורפיזם והומומורפיזם
7) הצגות אוניטריות, הצגות פריקות ובלתי פריקות. הלמה של שור (Schur Lema)
8) עקבות (traces) וטבלת אופי (character tables) של חבורה. פירוק כללי של הצגה. פרוק הצגה רגולארית
9) משפט האורתוגונאליות הגדול.
10) אופרטורי השלכה
11)  אורביטלים מולקולריים צמודי סימטריה (Symmetry adapted orbitals)
12)תורת החבורות במכניקה הקוונטית: פונקציות בסיס, חבורת ההמילטוניאן, אופרטורי השלכה, אלמנטי מטריצה והסתברויות מעבר
13)  חוקי ברירה בספקטרוסקופיה. שבירת סימטריה
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3108-01 סימטריה
Symmetry
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר כהן גיא

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת