חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה בכימיה 2
  Laboratorya Chemistry 2  
0351-2814-02
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  א'0800-1500212 כימיה-שנקרמעבדה פרופ בראלי קדמה
פרופ גולודניצקי דיאנה
ש"ס:  7.0

סילבוס מקוצר

שיטות מכשיריות בכימיה אנליטית: ספקטרופוטומטריה, בליעה אטומית, טיטרציות קונדומטריות, טיטרציות פוטנציומטריות, אנליזה איכותית, תאים אלקטרוכימיים, קינטיקה כימית, פרוייקטים בכימיה כללית ואנליטית.

 

 

 


 

 

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-2814-02 מעבדה בכימיה 2
Laboratorya Chemistry 2
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ בראלי קדמה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת