חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כימיה אורגנית 1
  Organic Chemistry 1  
0351-2304-01
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  א'1700-1900005 דאךשיעור פרופ אמיר רועי
סמ'  א'1000-1200005 דאךשיעור
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר

תכונות וראקציות בסיסיות של: אלקאנים; סטראואיזומריזם; אלקיל הלידים ואורגנו-מתכתיים; סובסטיטוציות נוקלאופיליות; כהלים,אתרים,תיולים וסולפידים; אלקנים;אלקינים; אינפרא אדום וספקטרום המסות;  ניטרילים;הקרבוניל ותרכובותיו; אלדהידים, קטונים, חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן

ביבליוגרפיה:

כל ספר מודרני העוסק במבוא לכימיה אורגנית

Course description

Properties and basic reactions of: * alkanes; * Stereoisomerism; *Alkyl halides and Organometallics;* Nucleophilic substitutions; * Alcohols, ethers, thiols and sulfides; * Alkenes; * Alkynes; IR, MS; *Nitriles; * The Carbonyl: Aldehydes; Ketones; Carboxylic acids and derivatives
 

Required reading:

Any of the many text books on “introduction of Organic Chemistry”

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-2304-01 כימיה אורגנית 1
Organic Chemistry 1
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ אמיר רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת