חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קוונטים וקשר כימי
  Quantum Mechanics and the Chemical Bond  
0351-2206-03
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'1300-1500110 אורנשטייןתרגיל מר לוסקי אור שמעון
סילבוס מקוצר
  • מושגי יסוד בתורת הקוונטים: גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים
  • פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן
  • אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים.  הספין האלקטרוני ועקרון האנטיסימטריה לפרמיונים
  • מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB
  • מולקולות פוליאטומיות: LCAO-MO, מודל היקל
Course description
  • Principle of quantum theory: Matter waves, Schrodinger equation, wave function, operators, uncertainty principle, postulates
  • Solution of the Schrodinger equation: Particle in a box, free electron model for polyenic molecules, harmonic oscillator, rigid rotor, hydrogen atom
  • Atoms: Variational principle, Helium atom, many-electron atoms, electron spin, fermions and Pauli principle
  • Diatomic molecules: Born-Oppenheimer approximation, electronic and nuclear Schrodinger equations, molecular orbitals, valance bond
  • Polyatomic molecules: MO-LCAO, Hückel model
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-2206-03 קוונטים וקשר כימי
Quantum Mechanics and the Chemical Bond
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר לוסקי אור שמעון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת