חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קוונטים וקשר כימי
  Quantum Mechanics and the Chemical Bond  
0351-2206-03
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'1700-1900111 אורנשטייןתרגיל גב' כידון לירן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מושגי יסוד בתורת הקוונטים: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים. 
פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן. 
אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים ושיטת SCF.  הספין האלקטרוני ועקרון פאולי. 
מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB.  
מולקולות פוליאטומיות:  LCAO-MO  למולקולות פוליאטומיות.  מודל היקל.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-2206-03 קוונטים וקשר כימי
Quantum Mechanics and the Chemical Bond
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' כידון לירן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת