חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קינטיקה
  Kinetics  
0351-1825-03
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'1400-1500111 אורנשטייןתרגיל גב' ביר עמית
סילבוס מקוצר
  • קינטיקה כימית:  קצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות
  • התיאוריה הקינטית:  המודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה
  • מנגנוני תגובה:  תהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור
  • קבועי קצב:   תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים
  • קטליזה:  קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות
Course description
  • Chemical kinetics: The rate of a chemical reaction, rate laws and rate constants (empirical and integrated), half-life, reactions near equilibrium, radioactivity
  • The kinetic theory: Kinetic-molecular theory of gases, distribution of molecular speeds and energies, the collision theory, mean-free-path, effusion and diffusion
  • Mechanisms of reaction:  Elementary reactions, orders of reaction, reaction mechanism, competing and consecutive reactions, the steady state approximation, uni-molecular reactions and the Lindemann-Hinshelwood mechanism, chain reactions and polymerizations
  • The rate constants: Transition state theory, the effect of temperature on reaction rates, activation energy, Aherenius equation, the RRK model for uni-molecular reactions, molecule as collection of harmonic oscillators
  • Catalysis:  Homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymatic reactions and the Menten-Michaelis mechanism, catalysts and inhibitors, auto-catalytic and oscillatory reactions
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-1825-03 קינטיקה
Kinetics
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | גב' ביר עמית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת