חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה בפיסיקה א1'
  Physics Laboratory A 1  
0351-1811
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1300-1700101 קפלוןמעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. במהלך הקורס מבצעים התלמידים מספר נסויים, כאשר כל נסוי כולל הרצאת מבוא, בצוע הנסוי במעבדה ודו"ח מסכם. רשימת הנסויים: מדידות יסוד, נוזלים וזרימה וחום. (במהלך הקורס ייעזרו התלמידים בחוברות מעבדה ובתוכנה מיוחדת לעיבוד נתונים).

 

 

 

 


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת