חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לכימיה אורגנית
  Introduction to Organic Chemistry  
0351-1109-01
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'0800-1000001 צ'ק פוינטשיעור פרופ פורטנוי משה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-1109-01 מבוא לכימיה אורגנית
Introduction to Organic Chemistry
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ פורטנוי משה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת