חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לכימיה אורגנית
  Introduction to Organic Chemistry                                                                    
0351-1109-01
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'0800-1000001כיתות דן-דודשיעור פרופ קשמן יואל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-1109-01 מבוא לכימיה אורגנית
Introduction to Organic Chemistry
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ קשמן יואל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת