חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לכימיה אורגנית
  Introduction to Organic Chemistry  
0351-1109-01
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'0800-1000001 כיתות דן דודשיעור פרופ קשמן יואל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-1109-01 מבוא לכימיה אורגנית
Introduction to Organic Chemistry
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ קשמן יואל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת