חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה בכימיה 1
  Chemistry Laboratorya1  
0351-1108-03
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'0800-1500211 כימיה-שנקרמעבדה פרופ אבנשטיין יובל
ש"ס:  7.0

סילבוס מקוצר
  • עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
  • לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה  וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה.
  • הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית  –טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון – חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
  • הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי – ספקטרופוטומטר, מד-pH.
  • הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדה.
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-1108-03 מעבדה בכימיה 1
Chemistry Laboratorya1
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ אבנשטיין יובל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת