חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרויקט יישומי:שיטות מדידה בתכנון עירוני
  Workshop in urban analytics  
0349-4865
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600104 יד אבנרפרוייקט ד"ר בירנבוים עמית מרדכי
סמ'  א'1600-1800232 יד אבנרפרוייקט
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יתקיים במתכונת של אולפן בו הסטודנטים עובדים ומתדיינים באופן רציף במהלך הסמסטר על בעיות יישומית בתחום התכנון המרחבי. חלקו הראשון של הקורס יתמקד בלימוד שיטות מדידה וניתוח גיאוגרפיים מתקדמים שונים ובעיקר על שימוש בכלי GIS למטרות תכנון מושכל ברמה העירונית והאזורית. חשיבותם של כלי המדידה והניתוח הללו גדלים בימינו לאור השפע והזמינות של מידע ושיטות איסוף נתונים דיגיטליים. בחלקו השני של הקורס יעבדו הסטודנטים בצוותים קטנים על נושאים תכנוניים מעשיים. בכל שנה יתמקד הקורס בחקר מקרה ספציפי תוך שיתוף ומפגשים עם אנשים רלוונטיים מהסקטור הפרטי ו\או הציבורי.

Course description

The course will take the format of a workshop in which students discuss and work together on practical planning issues. The first part of the course will be dedicated to learning and experimenting with various spatial analytical tools and techniques that are relevant to urban and regional planning. With the growing availability of spatial information and the introduction of new analytical capabilities these techniques are becoming a central tool in spatial planning. In the second part of the course students will work in small teams on relevant practical planning topics. Each year the course will focus on a specific case study. This will include meetings with relevant people from the private and/or public sector.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת