חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות מחקר כמותיות מתקדמות
  Research Methods in Information Systems and Planning                                                 
0349-4842
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1800-2000232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ בננסון יצחק
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

Advance Quantitative methods in Geography

 

פרופ' יצחק בננסון

 

הקורס נועד להקנות כלים סטטיסטיים מתקדמים לביצוע מחקר בגיאוגרפיה. שעורי הקורס יוקדשו להרצאות ותרגול של החומר הנלמד. יישום החומר הנלמד במסגרת התרגילים דורש מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS ובמערכת ממ"ג ArcGIS. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה. כל פרק של הקורס יתלווה בתרגיל וציון סופי יינתן על בסיסם

 

דרישות קדם: קורס שיטות מחקר, קורס SPSS, קורס ממ"ג מתקדם

 

דרישות הקורס: הגשת כל התרגילים

 

תוכן הקורס.

יסודות הסטטיסטיקה (חזרה)     

1.     אמידת פרמטרים של אוכלוסייה לפי מדגם.

2.     השערות סטטיסטיות, רמת מובהקות.

3.     רגרסיה ליניארית בין שני משתנים.

4.     אוטוקורלציה ושיטות ניתוח מרחבי בסיסי

ניתוח רב-ממדי

5.     רגרסיה רבת משתנים.

5.1.   מוסיפים או מורידים משתנה – איך משתנה משוואת הרגרסיה?

5.2.  בחירת המשתנים להסבר התופעה, שיטות Forward, Stepwise, Backward,

5.3.  רגרסיה הלא-ליניארית

6.     צמצום מספר משתנים בניתוח רב ממדים      

6.1.  Principal Component Analysis

6.2.  Factor Analysis

6.3.  ניתוח אשכולות (Cluster analysis)

Geostatistics

7.     קורלציה מרחבית, ווריאוגרמה .(Variogram, Crossvariogram)

8.     שיטות Kriging

 

ביבליוגרפיה

 

1.      de Smith, M.J., M.F. Goodchild, P.A. Longley, 2010 Geospatial Analysis , Troubador Publ., UK, see http://www.spatialanalysisonline.com/ for the on-line version and examples

2.      Krivoruchko, K, 2011, Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users, ESRI (digital edition), available in the Geography Dept library, includes data layers

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת