חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים
  Planning and Construction Laws: Legal and Economic Aspects                                           
0349-4522
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1800-2000115יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות ד"ר ברזילי בועז
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציג את תהליכי התכנון העירוני והשלכותיהם המרחביות, החל מהכרת המוסדות התכנוניים, סמכויותיהם ומדרג קבלת ההחלטות, הכנת תכניות בניין עיר והקניית יכולת לקרוא, להבין ולנתח תכניות בניין עיר. השלכות קנייניות - משפטיות וכלכליות של התכנון כגון: הפקעות, פגיעות בגין נזקי תכנון, ופרוייקטים מיוחדים (כגון: תמ" א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, שימור מבנים). הגמישות התכנונית והשלכותיה המרחביות האפשריות. בחינת העלות הציבורית וההשפעות החיצוניות המרחביות של התכנון.
הקורס יתחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון יעסוק בהכרת השחקנים ב"מגרש" התכנוני, הכוחות המשתתפים בהליך התכנוני (ועדות התכנון והליך התכנון) ושיתוף הציבור. החלק השני יעסוק במאזן האינטרסים של הכוחות המניעים את התכנון וההשפעות המרחביות (דוגמא - תכניות לשימור אתרים, תכניות מתאר ארציות נבחרות, תכניות רה-פרצלציה וכד'). החלק השלישי יתמקד בהכרת המסמכים הסטטוטוריים (תכנית בניין עיר, תקנון, תשריט, תכניות בינוי ועיצוב וכד'), הסטייה האפשרית מכוח החוק מהוראות התכנון (הקלות, שימושים חורגים וכד') והשלכות מרחביות. החלק הרביעי יעסוק בהיבטים כלכליים: העלות הציבורית של התכנון - החלוקה הלא שוויונית בין הנהנים מהתועלת הכלכלית של התכנון למשתתפים בנטל הכלכלי שלו. כיצד מאפשר החוק תוצאה כזו? ופרוייקטים מיוחדים שייבחרו (תמ"א 38 / שימור מבנים / פארקים לפי הנושא שיעמוד על סדר היום הציבורי בעת הקורס).
מתודולוגית יתבסס הקורס על הרצאות והכנת עבודה. כהכנה להרצאות, כהשלמה והרחבה להן, יופנו התלמידים בכל שיעור לקריאת המקור הרלוונטי מתוך הספרות המקצועית והאקדמית לרבות פסקי דין מנחים, תוך שילוב בין המחקר האקדמי לידע היישומי. סטודנט שלא יקרא וישלים את החומר לקראת השיעור שלאחריו יתקשה בהמשך.
דרישות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בשיעורים, קריאת החומר אליו יופנו התלמידים, הכנת עבודה/ תרגילים ועבודה סופית.
 

Course description

  Dr. Boaz barzilay

Geographer  -( Legal geography & urban planning)

 Syllabi

 Recognition of the players in planning process & public participation
Lesson 1: Planning institutions - Powers ranks
Lesson 2: programs + plan approval process
 spatial balance of interests and possible effects of the planning process
Lesson 3: illustrations of selected programs (conservation sites, cellular antennas etc.)
Lesson 4: plans for a re- parcellation
Planning document, planning flexibility and the place of self wishes
Lesson 5: Reading the City Building Plan
Lesson 6: Distribution of land consolidation + Licensing (building permits)
Lesson 7: Easment,  deviation & Non-conforming use.
public cost of the planning - unequal distribution

Lesson 8: expropriations
Lesson 9: Improvement Tax
Lesson 10: possible damage of spatial
Lesson 11: Planning and compensation for damages
Lesson 12: Final Exercise

 Bibliography:

Amit-Cohen, Irit. (2004). Cultural Built Heritage in Rural Areas: Values and Assets. Ana Maria de Souza Mello Bicalho and Scott William Hoefle (Editors), The Regional Dimension and Contemporary Challenges to Rural Sustainability, Laboratorio de Gesttao Do Territorio, Rio de Jenero, pp. 448-466.

Blaasaas, KG. & Tynes, T. et al. (2003). Residence near power lines and the risk of birth defects. Epidem 14:95-98.

Blaasaas, KG. & Tynes, T. et al.(2004). Risk of selected birth defects by maternal residence close to power lines during pregnancy. Occup Environ Med 61:174-176

Bolitzer, B. & Netusil, N.R. (2000). The Impact of Open Spaces on Property Values in Portland, Oregon. Journal of Environmental Management 59, 185-193.

Eisenberg E., & J. Keil. (2000). Growth, constuction, and house prices. Journal of Housing Economics, 48 (9): 6-10.

Fausold, Chaeks I.  &   Lilkholm, Robert J.(1996).  The Economics of Open Space: A Review and Synthesis’ Research Paper. Lincoln Institute of Land Policy, Boston,.

Gat D. (1996). A Compact hedonic model of the greater Tel-Aviv housing market. Journal of Real Estate literature, 4: 163-172.

Gehl, J. (1987). Life Between Buildings, Using Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold.

Hall, P. (1988). Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century. Oxford: Basil Blackwell.

Hamilton & Biggs. (1993). Density of Residental land Use & The Impact of Airport Noise. Journal of Transport Economics & Policy.

Harris, D.R. (1999). Property Values Drop when Blacks Move in, Because…, Racial and Socioeconomic Determinants of Neighborhood desirability. American Sociological Review, 64 (3): 461-479.

Harvey, M. E. et al. (1979). Condition of Hazardous Environment: Reactions to Buffallo Airport Noise. Economic Geography 55. pp. 263-286.

Harvey, D. (2001). Spaces Of Capital Towards a Critical Geography. Edinburgh University Press.

John, D. & Dorchester, Jr. (1991). Environmental Polution: Valuation in Changing World. The appraisal Journal .

Knelsch, J. L. (1962). Land Values and Parks in Urban Fringe Areas. Journal of Farre Economics 44.

Knox, & Paul, L. (1991). The restless urban landscape, Economic and Socio-Cultural Change and Transformation of Metropolitan Washington DC. Annals of the American Association of Geographers 81 (2), pp. 181-209

Michael Dear, S. Martin Taylor & G. B. Hal. (1980). External Effects Of Mental Health Facilities Analls of the association of american goegraphers vol. 70 no. 3 september 1980.

Peterson, D.C. & Row, R.D. (1987). Valuation of Visual Forest Damages from Ozone. In: Improving Accuracy and Reducing Costs of Environmental Benefit Assessments, Energy and Resource Consulatants, Colorado.

Potenan, M.J. (1996). Explaining intermetropolitan variation in housing prices, rents and landed prices. Real Estate Economics, 24 (2): 219-245.

Reed, R. (2001). The Significance of Social Influences and Established Housing Values. Appraisal Journal, October.

Roberts, A.L. & Leitch, A.J. (1997). Economic Valuation of Some Wetland Outputs of Lake Mud, Minisota-South Dakote. Argiculture Economics Reports No. 381, North-Dakota State University.

Schnell, Izhak (2003). Segregation in Everyday Life Spaces: A Conceptual Model, Geography and Humen Invirenment School, Tel-Aviv University.

Spiro, S. (1991). The evaluation of neighborhood rehabilitation programmes: lessons from Israel`s Project Renewal. In R. Alterman and G. Cars (eds.), Neighborhood Regeneration: An International Evaluation. London and New York: Mansell.

Standiford, R.B. & Scott, T. (2001). Value of Oak Woodlands and Open Space on Private Property Values in Southern California. University of California, Berkeley.

Vaughan, Roger J. (1977).  The Value of Urban Open Space. The Rand Paper Series, Sanda Monica Cal. August.

 Grade:

 Attendance 10%

Exam 60%

Paper / Presentation  30%

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת