חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיומנות בתכנון: צפייה, פרשנות וייצוג של העיר
  Skills in Planning: Reading and Representing the City                                                
0349-4511
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1800012יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ חתוקה רויטל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מיומנויות בתכנון: קריאה וייצוג של העיר

הקורס מקנה מתודות ומיומנויות לניתוח והערכה של הסביבה העירונית טרום התערבות תכנונית. המטרה של הקורס היא לתת כלים מעשיים של קריאה וניתוח עירוני הנדרשים בעבודה התכנונית. המיומנויות כוללות למשל: ניתוח של מרחבים ציבוריים וסביבות מגורים, כלים בחשיבה מופשטת ובנייה של דיאגרמות וסכמות תכנוניות רעיוניות.

דרך הלימוד: סדרת תרגילים מעשית הכוללת בין השאר: עבודה עם תוכנות גרפיות, עבודת שטח, עבודה מעשית בכיתה והרצאות. לשיעורים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים השונים שיילמדו בקורס.  דרישות הקורס: הגשת כל התרגילים שמשקלם 80% מהציון של הסמסטר, נוכחות והשתתפות בדיונים בכיתה (20%).

 

Course description

Skills in Planning: Reading and Representing the City

This class serves as an introduction to methods of analyzing, evaluating and recording the urban environment based on field observation. The aim is to give tools for reading and representing the city, to better prepare students without prior design background for the practicum sequence. The course will build skills fundamental to analyze urban spaces, residential areas and the spatial environment as a whole.

Requirements: Through a series of exercises, based on visual observation, field analysis, interviews, and other means, students will learn to draw on their senses and develop their ability to deduce, question, and test conclusions about how the environment is used and valued. Reading and participation in classes (20%), exercises submission (80%). 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת