חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
  Establishment of Geographic Information Systems                                                      
0349-4493
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1800232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ בננסון יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

0691449301 - היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)

0691449301 - Establishment of Geographic Information Systems

 

פרופ' יצחק בננסון

 

תקציר: ידע בשימושי בממ"ג לא מספיק להקמה מערכת ממ"ג חדשה. הקורס נותן בסיס תיאורטי ויישומי ההכרחי להקמת מערכת מידע גיאוגרפי. מערכות ממ"ג מודרניות היא הרכבה של מערכות מידע כלליות. משתתפי הקורס לומדים את בסיסם של מערכות המידע וצורות הרכבתן לממ"ג. ידע תיאורטי ייושם בסביבת ArcGIS

 

דרישות קידום: מבוא לגיאואיפורמטיקה א' ו-ב', מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) מתקדמות

 

חובות הקורס:

1.     הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.

2.     עבודת סיום שמשקלה 60% מהציון הסופי.

 

תוכנית הקורס:

1.     יסודות בבסיסי נתונים טבלאיים (Relational DBMS)

1.1.  Entity-Relationship Model (ERM)

1.2.  נורמליזציה של בסיס הנתונים

1.3.  שפת שאילתות SQL

2.     שימוש בבסיסי נתונים טבלאיים לצורך שמירת ישויות גיאומטריות

2.1.  ERM במסגרת הגבלות של GIS

2.2.  SQL מרחבי

2.3.  עיבוד נתונים גיאוגרפיים במסגרת בסיסי נתונים כלליים

2.4.  צורות שילוב בין בבסיסי נתונים טבלאיים כלליים וממ"ג

3.     שימוש ב-GEODATABASE של ESRI

 

ביבליוגרפיה:

1.     D.R. Howe Data Analysis for Data Base Design, Edward Arnold, 1983

2.     P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015

3.     G. Langran, Time in Geographic Information Systems. Taylor&Francis, 1993

עיתונים:

1.     Computers, Environment and Urban Systems

2.     International Journal of Geographical Information Systems

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת