חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי
  Satellite data management for environmental monitoring                                               
0349-4428
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרה
סמ'  א'1200-1400232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס: ניהול נידע לוויני למחקר סביבתי

ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית. הנושאים העיקריים כוללים הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים אורבאניים שונים, ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק, חישה מרחוק תרמית בשטח העיר, אי-חום עירוני, מורפולוגיה אורבנית, מיון הדמאה, אקלים העיר מהיבטים שונים באמצעי חישה מרחוק.

דרישות הקורס: קורס בנוי מהרצאה ותרגיל מחשב בתכנות ENVI ו-GIS. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור וילמדו שיטות עיבוד תמונה מתקדמות בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. כמו כן כל סטודנט יבחר נושא מחקר (סקירת 3 מאמרים) אשר יציג את עקרונותיהם במהלך הקורס (מצגת powerpoint) והקשרו לנושא מחקר שבחר. כל תלמיד גם יכין עבודה מעשית המבוססת על ידע שרכש בקורס.

Course description

environmental monitoring

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 The course covers the principal concepts and applications of remote sensing for urban analyses. The course will have a lecture/projects format and lab (ENVI) exercises.

Objectives:

1. To learn the state-of-the-art approaches to deriving environmental variables from remotely sensed data. Understanding of spectral signatures of urban objects with samples throughout the electromagnetic spectrum.

2. Defining the advantages and needs for orbit selection according to acquired ground resolution, spectral characteristics and temporal changes.

4. Monitoring environmental changes from space imagery and merging different satellite data sets.

5. Demonstration of capability to interpret remote sensing data in order to understand the processing and enhancement of satellite images for identifying environmental changes from space.

Assessment

1. Imagery analysis and image data processing assignments.
2. Written responses on tests and assignments.
3. Labs every two weeks.

4. A culminating project presented in class.
5. Participation in class discussions.
Discussion

Once in three weeks there will be discussion session that will serve as question and answer periods and for technical assistance. Each discussion session will allow students the opportunity assisting other students, and showing progress in both reading assignments and laboratory exercises.

 Text(s) and Readings:

 Jensen, John R., 2006, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (2nd edition), Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 608 pages.

 Jensen, J.R. 2002. Introductory digital image processing: A remote sensing perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science, Prentice-Hall, Inc. 316pp.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת