חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק אקטיבית ופסיבית
  Air pollution monitoring using passive and active remote sensing                                     
0349-4426
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1000232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס ללמוד על מקורות זיהום אוויר, מאפייני זיהום אוויר ומעברם באטמוספרה. לחשוף את האפשרויות ומגבלות של חישה מרחוק לניטור זיהום אוויר. כמו כן לפתח מיומנות בחיפוש, הערכה, ניתוח ויישום נתונים/מידע המופיע בספרות מדעית. נושאים עיקריים אשר ילמדו בקורס: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, אלגוריתמים שונים להערכת אירוסולים אטמוספריים והקשרם לחלקיקים עדינים בקוטר 2.5/ 10 מיקרון, חיישנים מסוג MODIS, .GOES,MISR, השפעת שינויי אקלים על זיהום אוויר, אלגוריתמים לניטור גזים אטמוספרים, מאגרי איסוף נתונים, רשת AERONET ותכנות ב- SAS.
דרישות הקורס: הרצאות, תרגילי בית, ומספר תרגילי מחשב. כמו כן, כל תלמיד יבחר נושא מחקר אשר יציג אותו במהלך הסמסטר בפני הכיתה. עבודה זו תסוכם ותוגש למרצה בסוף הקורס ותהווה 40% מהציון הסופי. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה. בסוף הקורס- מבחן.

Course description
REMOTE SENSING‏ TO MONITOR AIR POLLUTION
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
Course objectives: Learn about air pollution sources, pollutant properties, transport and fate. Develop critical skills in: searching, archiving, evaluating, analyzing and applying information presented in current scientific and professional literature, to provide students with a conceptual and practical applications of Remote Sensing (RS) to monitor air pollution including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; different approaches/algorithms to retrieve aerosols, sensors MODIS, MISR, GOES, the relationship/connection between satellite aerosol retrievals and ground observations of particulate matter (PM2.5/PM10), impact of climate change on air pollution, algorithms to monitor gaseous pollution from space, AERONET, SAS programming.
Lab and Homework
Lectures, individual home work assignments, lab, including class presentation of each student on a selected topic which will be summarized in a written work (40% grade). Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
Journal references:
Remote Sensing of Environment
International Journal of Remote Sensing

Online reading:
NASA Remote Sensing Online Tutorial

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת