חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  טיפול במים ושפכים
  Water and Wastewater Treatment  
0349-4362
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1200013 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

טיפול במים ושפכים

יינתן רקע לתהליכי זיהום. הקורס יתמקד בטיפול במי שתייה ובטיפול בשפכים, החל משיטות מסורתיות לשיטות טיפול מתקדמות. יושם דגש בחזית המחקר בטיפולים מתקדמים תוך הצגת מקרים ייצוגיים ופתרונות מעשיים.

הקורס יעסוק בהבנת מערכות מי השתייה ומי השפכים וכן ביישום טכנולוגיות מתקדמות.

תנאי מוקדם: תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה

Course description

Water and wastewater treatment

Background will be given to contamination processes. The course will focus on drinking water treatment and wastewater treatment, from traditional methods to advanced treatment methods. Emphasis will be placed on the research front in advanced therapies while presenting representative cases and practical solutions.

The course will cover the understanding of drinking water and wastewater treatment systems as well as the application of advanced technologies.

Prerequisite: Water pollution processes: Field and laboratory methods

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת