חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרויקט יישומי- מסלולי התחדשות עירונית
  Workshop: Urban Regeneration and City Development  
0349-4333
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1800104 יד אבנרפרוייקט פרופ חתוקה רויטל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במהלך השנים האחרונות חל עיסוק מואץ בתחום של התחדשות העירונית במטרה לגרום לניצול יעיל יותר של הקרקע, התשתיות, ומוסדות הציבור באמצעות תוספת זכויות בנייה באזורים אלה. על מנת לקדם יעד זה החליטה הממשלה על הפעלת שני מסלולים: מסלול "פינוי ובינוי" ומסלול "עיבוי". שני המסלולים נועדו לאפשר תוספת זכויות בנייה באזורים מבונים, כאשר ההבדל המהותי ביניהם הוא שבמסלול "עיבוי" אין צורך לנקוט בפעולות של פינוי. כמו כן, גם תהליך המיון, תנאי הסף והקריטריונים לדירוג המתחמים שעומדים בדרישות המיון, שונה בין המסלולים. הקורס יתמקד בנושאים של הנוגעים למדיניות של "עיבוי".
הקורס מתמקד בסוגיית ההתחדשות העירונית תוך כדי עבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בדילמה או בעיה סביבתית-חברתית. בשיתוף פעולה עם מומחים נבחן לעומק את האפשרויות השונות בישום מתודולוגיות וכלים בחקירת האספקטים השונים של התחדשות עירונית. הקורס יכלול מפגש עם אנשי מקצוע מתוך הרשות, הכרות עם הסביבה, הכנת של דוחות ותסריטים אפשריים.

דרך הלימוד: פרויקט מעשי. לשיעורים ולפרויקט יתלווה חומר קריאה וסיורים, שנועד להכרות קונקרטית עם הנושא והאתר הנלמדים. דרישות הקורס: הגשת פרויקט מסכם.

קדם: שני קורסים בתכנון. קורס זה הינו אינטנסיבי ומיועד לסטודנטים אשר נמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם.

Course description
In the face of major challenges to our economy, our environment, and the quality of our everyday lives, urban renewal planners are currently asked to find solutions for new problems and opportunities related to the unprecedented growth of cities. Previously, cities were essentially perceived as repositories of consumption for goods produced in rural outposts. In this context, urban growth, with its associated undeveloped properties and poor neighborhoods, was considered a detriment. However, today these same cities are being transformed into international centers of commerce, trade and human resources –stimulating further urban development and its concomitant advantages: higher GNP per capita levels, female employment rates, educational opportunities, and professional skills. In turn, these improvements have dramatically re-directed urban policies toward productivity and renewal. Yet, the productivity and renewal associated with contemporary cities’ growth is a subject of intense debate. Proponents of urban renewal strategies see revitalization as an economic engine, while opponents see it as a regressive mechanism for the wealthy at the expense of the taxpayer and the poor, in many cases leading to the deterioration of vibrant—if run-down —neighborhoods. The course deals with this debate and other dilemmas associated with urban regeneration by working on a real-time planning project. In collaboration with experts and authorities, students will explore various methods and tools for intervening in cities.

Course assignments: practicum. The project is based on site tours, reading materials, offering a physical design solution to a problem.

Requirements for admission: Two courses in planning. Intensive course for advanced students.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת