חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חישה מרחוק היפרספקטרלית
  Hyperspectral Remote Sensing                                                                         
0349-4312
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1000-1400232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ בן דור איל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס: לימוד הבנה והרחבה של חישה מרחוק בענף הרב ערוצי. ההבדלים הבסיסיים בין החישה הערוצית הקונבנציונאלית לשיטה הרב ערוצי. הרחבת נושאי האינטראקציה של הקרינה האלקטורמנגנטית עם החומר באטומוספירה ובפני כדור הארץ והיכולת הכמותית הגלומה הטכנולוגיה, חיישנים קיימים על פלטפורמות אווירות וחלליות, הפוטנציאל והעתיד יכולת עבודה עצמית (קליטה, עיבוד וניתוח) של נתונים גלמיים היפר ספקטרליים עד למוצר המוגמר. חישה של האטמוספירה, ליתוספירה, הידרוספירה וביוספירה. תכנון גיחה, מדידות אימות בשדה, הכנת נתונים לניתוח. תיקונים אטמוספיריים, רדיומטרים וגיאומטרים, שיטות ניתוח מתקדמות לאיתור אבני בנין ספקטרליים. הקורס מושתת על תכנת ENVI ובסופו ינתן פרוייקט גמר.
 

Course description
The aim of this course is to extend the students knowledge on  optical remote sensing by exposing them to the new  hyperspectral technology. The differences between multi and hyper spectral remote sensing will be discussed  and the history of the HSR emergence will be reviewed. A comprehensive review on the past, present and future applications of the HSR method will be studies and the commercial potential of the technology will be reviewed summarized. The physical-chemical interactions of the electromagnetic radiation with the atmosphere and the geosphere will be discussed from basic to advance while the quantitative approach of the HSR technology will be presented and demonstrated. Review on the stat-of-the-art sensors on ground, air and space platforms, international HSR missions, exposure to the electoro-optics arrangement of the HSR sensor will be learned. HSR for optical and thermal applications, fusion with other sensors, advantageous and disadvantageous of the technology will be also discussed. The course will concentrate on protocols how to built a self capability interface to process HSR data from mission planning to thematic mapping. QA/QI protocols basic corrections (radiometric and atmospheric), statistical analytical approach, data mining and application of HSR technology for sensing the atmosphere, biosphere, lithosphere, pedosphere, hydrosphere and criospehre will be discussed.  State of the art methods to account for spectral endmembers from a data cube and applications of spectral models to the HSR data cube will be reviewed and discussed. The course is based on interactive laboratory work that will use ENVI software. The course credential requires submission of a final project based on any HSR data cube that is reported as a scientific paper.
Grade will be composed of: 20% exercises 80% final project.
Prerequisite course: Basic and advance remote sensing course, Knowledge of ENVI software   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת