חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  היסטוריה עירונית בראי התכנון
  Historical Urban Planning in Israel                                                                  
0349-4255
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1000-1200013יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות ד"ר בלסלב ירון ירגן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס: היסטוריה עירונית בראי התכנון: הערים הגדולות בארץ-ישראל בעת החדשה

 

סוג הקורס: שיעור לתואר שני.

 

תיאור הקורס: קורס זה בוחן את התפתחות הערים הגדולות בארץ-ישראל במהלך המאות ה-19 וה-20: ירושלים, יפו, תל-אביב וחיפה. בתקופה זו, למעט תל-אביב, ערים אלה היו ערים מעורבות – עובדה משמעותית בהתפתחותן העירונית. הקורס יעסוק מצד אחד את ההתפתחות העירונית הכללית של ערים אלה, תחילת התכנון העירוני המודרני, התפתחות השכונות מחוץ למרכז העירוני העתיק, היבדלות שכונתית, ועוד. הזווית השכונתית תתמקד בעיקר בתכנון השכונות היהודיות הראשונות, אשר השפיעו על התכנון השכונתי והעירוני בארץ. בנוסף, הקורס יסקור השפעות שונות על התפתחות הערים, בהן חילופי שלטון (עות'מאני-בריטי-ישראלי), צמיחה עירונית, מאבק לאומי ועוד. בהמשך נתמקד במספר תכניות עירוניות ונבחן כיצד הן תוכננו, מומשו, ומה השפעתן על המרקם העירוני כיום. במהלך הקורס נצא בשעת השיעור לשלושה סיורים לימודיים במרחב תל-אביב-יפו, בהם נאתר את השפעת התכנון העירוני ההיסטורי על המציאות בשטח.

 

נושאי לימוד עיקריים: התפתחות עירונית בארץ-ישראל בעת החדשה, תכנון שכונתי, תכנון עירוני, יציאה מחומות, גבולות מוניציפאליים, השפעת תכנון היסטורי על נוף ההווה.

 

שיטת לימוד: הקורס מורכב משיעורים בכיתה, קריאה מודרכת של מאמרים וסיורים בשעת הלימוד בתל אביב-יפו. העברת השיעורים מתבססת על הרצאות, קריאה מודרכת ודיונים. הסיורים מהווים "שיעור בשטח", בהם מומחש החומר הנלמד בכיתה דרך בחינת הגיאוגרפיה-ההיסטורית של העיר.

 

חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים, קריאת חומר קריאה ותכניות עירוניות.

 

דרישות קדם: אין.

 

ציון הקורס: מבחן – 100%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת