חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניתוח טופולוגי-מרחבי של סביבה עירונית
  - Topological-spatial analysis of an urban environment                                               
0349-4244
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ אומר יצחק
סמ'  ב'1200-1400232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

                                        ניתוח טופולוגי-מרחבי של סביבה עירונית      

חלקו הראשון של הקורס יתרכז בהכרת מושגים, גישות ושיטות לניתוח מרחבי וטופולוגי של סביבה עירונית, ובהם: מערכות עירוניות מורכבות (urban complex systems), תיאוריית תחביר המרחב (space syntax): מדדים לוקאליים וגלובליים מבוססי תיאורית הגרף (Graph theory), ניתוח רשתות (network analysis) ו-'עולם קטן' (small world). התפלגות המדדים והשיטות ייושמו באמצעות תוכנות לניתוח מרחבי, טופולוגי וויזואלי של רשתות גיאוגרפיות על בסיס מידע גיאוגרפי ווקטורי.

 חלקו השני של הקורס יתרכז בהכרת הקשר בין התכונות המרחביות, המורפולוגיות והפונקציונליות של הסביבה העירונית הבנויה והמבנה המרחבי שלה (מורפולוגיה עירונית), לאופן שבו היא נתפשת ומיוצגת אצל בני אדם, כיחידים וקבוצות, ולדפוסי התנהגותם המרחבית בתחומים הבאים: התמצאות במרחב, בחירת מסלולי תנועה ודגם מרחבי  של תנועת הולכי רגל וכלי רכב, התהוות מערך שימושי קרקע, צמיחה של אזורי תפקוד וגיאוגרפיה חברתית של העיר.

 דרך הלימוד: דיון בכיתה בהתבסס על קריאת מאמרים, הצגת מאמר ורפראט על ידי הסטודנטים ותירגול במעבדה  

דרישות קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' 

חובות הקורס: הגשת תרגילים, הצגת רפרט בכיתה והגשת עבודה מסכמת

 

Course description

 

Spatial and Topological Analysis of an Urban Environment 

 

The first part of the course reviews and discusses approaches, methods and measures for spatial and topological analysis of urban environments, among them:  urban complex systems, space syntax theory, graph theory based measurement, network analysis, small world and scale-free networks. The students will learn to use software program based on geo-referenced data for analyzing various types of spatial geographical networks with respect to spatial, topological and visual representations relevant for spatial behavior. The second part deals with the question of how aspects of individuals’ perception and cognitive spatial representation and their spatial behavior are related to the spatial, morphological, physical and functional properties of the urban environment. The spatial behavior of people, as individuals and social groups, will be analyzed and discuss with respect to the following domains: wayfinding, selection of movement routes, pedestrian and vehicles movement patterns, land use patterns, emergence of retail centers and social geography of the city.

 

Prerequisite: Introduction to Geoinformatics part B (GIS)

  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת