חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  זהויות, תכנון והעיר הנאו ליברלית
  Identities, Planning and the Neo - Liberal City                                                     
0349-4236
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400104יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ פנסטר טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מתמקד בניתוח היבטים חברתיים ובעיקר ריבוי הזהויות בעיר הגלובלית וביטויים בתיאוריות, מתודולוגיות ופרקטיקות תכנוניות במאה ה- 21. ביחוד ידונו היבטים אלו בעיר הנאו ליברלית המתאפיינת בהשפעה גוברת והולכת של המגזר הפרטי ושל הפרטה גוברת והולכת של שירותים חברתיים ועירוניים ואף של התכנון העירוני. בעזרת מודלים ומושגים שונים נפענח את האופנים שבהם מתמודדות ערים שונים עם הצורך להציג מדיניות תכנונית המתייחסת לריבוי זהויות יחד עם צרכים כלכליים , פוליטיים וחברתיים שונים הקשורים לפיתוח העיר וקביעת מדיניות תכנון עירונית.
דרישות קדם: יסודות הגיאוגרפיה החברתית תרבותית (רצוי אך לא חובה), תכנון מרחבי או תכנון עירוני
Course description
Identities, Planning and the Neo - Liberal City
The course focuses on the expressions of multiplicities of identities that characterized cities today on theories, methodologies and planning practices in the global and neo - liberal city. In particular, the discussions focus on the growing influence of the privatization of services and infrastructure and of urban planning itself and how these tendencies affect the lives of people of different identities in cities today.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת