חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תכנון אזורי ומטרופוליני
  Regional and Metropolitan Planning                                                                   
0349-4235
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1800115יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות ד"ר פורת עידן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תכנון אזורי מטרופוליני

ד"ר עידן פורת

מהו אזור? מהו מטרופולין? כיצד נקבעים גבולותיו? כיצד ניתן לתכנן בקנה מידה כל כך גדול ונרחב? שאלות אלו מעסיקות גאוגרפים ומתכננים ומציבות אתגרים מקצועיים, אך גם חברתיים ופוליטיים המתייחסים לסדרי עדיפויות כלכליים, תיאום בין שחקנים רבים והתחשבות בסביבה. אולם, למרות האתגר, מטרופולינים רבים משגשגים ומהווים מוקד משיכה עוצמתי ביותר לאנשים ולכלכלה. יש הטוענים שמטרופולינים היא צורת החיים האנושית היעילה ביותר. בקורס ננסה לענות על שאלות אלו ולהבין את מכלול המערכות היוצרות אזור/מטרופולין[1].

למטרופולין הגדרות רבות ושיטות מדידה שונות להגדרת גבולות, אחת ההגדרות הפשוטות ביותר לאזור מטרופוליני: "אזור בחירה אחד" במובן של בחירת תעסוקה, בחירת שירותים, בחירת סביבת מגורים וכדומה. כלומר, תושבי המטרופולין (האזור) חשופים במידה רבה למרחב מגורים/תעסוקה/שרותים אחד. לכן התכנון המטרופוליני צריך להתחשב במגוון גורמים המאפשרים ותומכים באזור הבחירה ואף משתמשים בתכונותיו של המטרופולין בכדי להשיג יתרונות לגודל ולהמנע מחסרונות לגודל.

דרישות קדם: אין

הערכה:

  • עבודת אמצע- ניתוח מקרה מבחן בינלאומי 40%
  • עבודה מסכמת-יישום הידע על מטרופולין ישראלי 40%
  • הכנה לשיעור (קריאה מוקדמת) והשתתפות פעילה 20%

 

שיעור

נושא

קריאת הכנה לשיעור

הכנה נוספת

1

פתיחה. הגדרת אזור ומטרופולין, תהליכים אשר יוצרים אזור/מטרופולין בזמן ובמרחב

-

 

2

הצדקות לתכנון אזורי מטרופוליני

Levy, 2016, ch 1, pp 1-4; ch 16 pp 348-350.

האוניברסיטה המשודרת, סולי אנג'ל, גל"צ

3

יוממות ותכנון מערך תשתיות התחבורה

Levy, 2016, ch12. Wessels et al., 2020;

ניצן הורביץ, אגדה אורבאנית, יוטיוב

4

מערך המגורים האזורי מטרופוליני ופרוגרמה למטרופולין, תכנון פריסה מרחבית של מוקדי תעסוקה ושירותים

Frenkel, 2004 מודל צריכת הקרקע

 

Top 10 future cities in film: Babeldom; Minority report; Sleeper; Akira; Blade Runner; Escape from New York; Metropolis; The Fifth Element,  Ghost In The Shell; Cloud Atlas; Altered Carbon

5

דילמות חברתיות: חוסן, תחרות על משאבים, הזכות לעיר, מצוקות דיור, עוני

Habitat III, 2016

Ted2006, Majora carter

6

האזור/מטרופולין ואיכות הסביבה

אלתרמן, האן, 2004, פרק 4;

 

שרותי מערכת אקולוגית מדריך עבור מקבלי  החלטות, 2010. לקרוא את הסיפור: עמ': 18, 33, 51, 63, 78,

7

תכנון מבוסס נתונים מרחביים: פיזיים, חברתיים, כלכליים

Frenkel, Porat, 2017

פרנקל, אשכנזי, פרק 3

 

8

מקרה מבחן רצועת החלודה: שיקגו, דטרויט, קליבלנד

גליישר, 2012, פרק 2

קריאה אישית במסגרת עבודת האמצע

9

מקרה מבחן עמק הרואר גרמניה ותכנון מבוסס פרויקטים

Gruehn, 2018, Ch 18 pp215

קריאה אישית במסגרת עבודת האמצע

10

מקרה מבחן ריו דה זנרו, בנגלור, ניירובי

 

 

קריאה אישית במסגרת עבודת האמצע

11

מטרופולינים  ב"ש והצפון

Razin , Charney, 2015

 

12

מטרופולינים ת"א וירושלים

רזין, 2010, פרק 6 אסיף, עמ' 129

 

13

סיכום

ישראל 100,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קריאת הכנה לשיעור:

שיעור 2:

Levy, J. M. (2016). Contemporary urban planning. Taylor & Francis.‏ ch 1, pp 1-4; ch 16 pp 348-350.

שיעור 3:

 Levy, J. M. (2016). Contemporary urban planning. Taylor & Francis. Ch 12

Wessels B, KesselringS , Plaut O P, 2020, How to define social network in the context of mobilities, in Dgital Social Networks and Travel Behaviour in Urban Environments, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York

שיעור 4:

Frenkel, A. (2004). A land-consumption model: Its application to Israel's future spatial development. Journal of the American Planning Association70(4), 453-470.‏

שיעור 5:

UN, 2016, New Urban Agenda, Habitat III, http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf

שיעור 6:

הכלים לשמירה על השטחים הפתוחים, אלתרמן, האן, 2004, פרק 4;

שיעור 7:

Frenkel, A., & Porat, I. (2017). An integrative spatial capital-based model for strategic local planning–An Israeli case. Planning Practice & Research32(2), 171-196.‏

פרנקל א, אשכנאזי מ, 2005, חזון בר קיימא מול מציאות זוחלת, מוסד שמואל נאמן, https://www.neaman.org.il/Files/crawling.pdf

שיעור 8:

גלייזר, א. 2012 . ניצחון העיר. הוצאת מודן .פרק 2.

שיעור 9:

Gruehn, D. (2017). Regional planning and projects in the Ruhr Region (Germany). In Sustainable Landscape Planning in Selected Urban Regions (pp. 215-225). Springer, Tokyo.‏

שיעור 10:

שיעור 11:

Razin, E., & Charney, I. (2015). Metropolitan dynamics in Israel: an emerging “metropolitan island state”?. Urban Geography36(8), 1131-1148.‏

שיעור 12:

אסיף ש, 2010, בעקבות תמ"א 35: המעשה המוסדדי, השיח הציבורי והעיסוק האקדמי, בתוך רזין ע, תכנון ארצי מחוזי ומטרופוליני, מחקרי פלורסהיימר, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית בירושלים

שיעור 13:

אסיף, פורת עורכים, 2019, ישראל 100, תכנון אסטרטגי לישראל לקראת 2048, דוח שלב ב' כלי התכנון, המרכז לחקר העיר והאזור, טכניון

 

עבודת אמצע (40%) - עד 3000 מילים: עבודה בקבוצות עד שלושה סטודנטים: בחרו מטרופולין או אזור שיש עליו מידע תכנוני. נתחו את התכנון באזור/מטרופולין על פי העקרונות שנלמדו במסגרת הקורס. התמקדו בשאלה: מה הנושאים המובילים בתכנון וכיצד הם באים לידי ביטוי תכנוני. הקפידו על מגוון מקורות (אקדמיים ומקצועיים) והביאו מידע ונתונים לצד ניתוח ביקורתי ואמירה אישית.

עבודה מסכמת (40%) - עד 3000 מילים: עבודה בקבוצות עד שלושה סטודנטים: בחרו מטרופולין או אזור ישראלי אחד. הציעו מדיניות תכנון המותאמת לאזור/מטרופולין על פי העקרונות שנלמדו בקורס. התייחסו לבעיות, אתגרים, יתרונות, עוצמות של האזור/מטרופולין; הציעו מדיניות תכנון אשר תתמודד עם הבעיות/אתגרים ותמנף את היתרונות והעוצמות. הקפידו על מגוון מקורות אקדמיים ומקצועיים, הביאו מידע ונתונים ממקורות מהימנים והציגו תזה תכנונית מגובשת בהתאם לנלמד בקורס ולעמדתכם האישית.

 

 

 

[1] תכנון מטרופוליני הוא מקרה מיוחד של תכנון אזורי

Course description

Regional and Metropolitan Planning
The course deals with the history of regional planning as a professional discipline developed from the beginning of 20th century side by side to the development of metropolitan planning. The various models of regional and metropolitan models will be discussed both in the West and in Israel. The students will select models of regional and metropolitan planning known in the West and analyze them with regards to the Israeli planning context.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת