חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  זיהום מים וגאופוליטיקה
  Geopolitics and water pollution  
0349-3715
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200013 יד אבנרסמינר פרופ אבישר דרור
סמ'  א'1200-1400013 יד אבנרסמינר ד"ר קרטין אמנון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אחד מסימני ההיכר של השיח הציבורי והאקדמי של הדור האחרון ניכר בקולות הרמים המתריעים על מגוון סכנות ואיומים העומדים לעורר על אוכלוסיית כדור הארץ. הרמות מכולן הן אזהרות מפני שינויי אקלים בכדור הארץ, שיובילו, בין היתר, להחמרת מצוקת המים ולעליית מחירי המזון, תופעות שבתורן יחריפו את בעיית הרעב. לכך יתווספו אזהרות מפני התפשטות גל "מגפת הטרור" וגלי המהגרים העולים משאר המדינות המתפתחות והמפותחות, שיחד יביאו למשבר כלכלי עמוק וקריסת חברות.
על רקע "רוח הזמן" הנושא אזהרות חוזרות ונשנות מפני איומים וסכנות, הקורס המשולב המוצע מבקש לבחון ולנתח את הסכנות העומדות בפני משק המים והחברה בישראל משתי נקודות מבט עיקריות: הידרולוגית וגיאו-פוליטית. על רקע זה עומדות דבריו החמורים של מחלקת המדינה לאחרונה (2018) בדו"ח חריף שפרסמה רשות המים הישראלית כי הגוף האחראי לניהולו נכשל בתפקידו, והוביל "לדלדול מאגרי מים (עליונים ותחתונים). לסכנת גרימת נזק הידרולוגי בלתי הפיך הפיך אליהם, "ובמשתמע, יצר איום פנימי על ביטחון אספקת המים לאזרחי המדינה.
מנקודת המבט ההידרולוגית, הקורס דן בהיבטים הבאים: השפעת שאיבת יתר ממאגרי המים (כנרת ומאגרי מי התהום העיקריים על הידרדרות איכות משאבי המים; מי תהום ורמת הסיכון לבריאות האדם לבני אדם ; השפעת טיפול לקוי בפלסטינים מ שפכים מאזור יהודה ושומרון על איכות מי תהום, בעיקר בנהר הירדן והסביבה.
מנקודת מבט גיאופוליטית, הקורס יתמקד בדברים הבאים: המורכבות של ניהול המים הלאומי בכלל ובישראל בפרט, האיום העומד בפני משק המים במדינת ישראל כמדינת 'נהר מורד' ובמדינה בהקשר זה השאלה אם בעיית מחסור במים אכן היא "סיבה למלחמה". נדון גם בתרומת החקלאות בישראל לבעיית מחסור המים והשגת בטחון המזון המקומי ובהקשר זה נדון בנושא מקורות מים לייצור מרכיבי סל המזון העיקריים בשוק העולמי והווירטואלי. מים כמרכיב מפתח להשגת ביטחון המזון. לבסוף, אנו דנים בנושא ההנחיות לניהול שפכים חוצה גבולות.

Course description

One of the hallmarks of the last generation's public and academic discourse is evident in the loud voices warning of a variety of dangers and threats that are about to stir on the earth's population. Levels of all are warnings about climate change on Earth, which will lead, among other things, to the worsening water shortage and rising food prices, phenomena that in turn will exacerbate a hunger problem. To this may be added warnings against the spread of the wave of the "epidemic of terror" and rising waves of migrants left from developing and developed countries, which together will lead to a deep economic crisis and the collapse of societies.
Against the backdrop of the "spirit of the time" which carries repeated warnings of threats and dangers, the proposed integrated course seeks to examine and analyze the dangers facing the water sector and society in Israel from two main perspectives: hydrological and geo-political. Against this backdrop is the State Department of State's stern remarks recently (2018) in a sharp report issued by the Israeli Water Authority that the body responsible for its management failed in its role, leading "to the depletion of water (upper and lower) reservoirs to the risk of causing irreversible hydrological damage Reversible to them, "and by implication, created an internal threat to the security of water supply to the nation's citizens.
From the hydrological point of view, the course discusses the following aspects: Impact of over-pumping from the water reservoirs (Kinneret and the main groundwater reservoirs on the deterioration of the quality of water resources; Groundwater and the level of human health risk to humans; Impact of poor treatment of Palestinians from wastewater from the Judea and Samaria area on the quality of groundwater, especially in the Jordan River and the environment.
From a geopolitical point of view, the course will focus on the following: The complexity of national water management in general and in Israel in particular, the threat faced by the water sector in the State of Israel as a 'rebel river' state and in this context the question of whether an acute water shortage problem is indeed a 'cause of war'. We will also discuss the contribution of agriculture in Israel to the problem of water scarcity and the attainment of local food security and in this context we will discuss the issue of water sources for the production of the major food basket components in the world market and virtual water as a key component for achieving food security. Finally, we discuss the issue of guidelines for cross-border wastewater management.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת