חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  גאו-אינפורמטיקה ותכנון
  Geoinformatics Methods in urban Planning  
0349-3713
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'0800-1000232 יד אבנרסמינר פרופ בננסון יצחק
סמ'  א'1000-1200104 יד אבנרסמינר פרופ חתוקה רויטל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר אינטגרטיבי בגאו-אינפורמטיקה ותכנון

הנושא:  הערכה של פרויקטים בתכנון

פרופ' טלי חתוקה ופרופ' יצחק בננסון

 

מטרות

מטרת הקורס הינה להכיר מתודולוגיות באמצעותם ניתן לבחון פרויקטים תכנוניים, שכונות, מתחמי תעסוקה ומסחר, שנבנו בעשורים האחרונים. בקורס נתמודד עם מתחם בנוי ונבחן אותו במגוון כלים ונגבש חוות דעת הכוללת להערכה של הפרויקט המבוצע, תוך התייחסות להשגת המטרות, שביעות הרצון של המשתמשים, והפיתוח של הסביבה הקרובה בסמיכות למתחם הנבחן.

שאלות מחקר לדוגמא

מה נקודת המוצא של תכנון הפרויקט? מי קבע את הפרוגרמה וסדר היום? מה היו הערכים הכמותיים והאיכותניים שהשפיעו על התכנון? מה הקשר בין התכנית לביצוע? כיצד נושאים כמו תחבורה, שימושים, מבני ציבור, תשתיות, הוטמעו בתכנית וכיצד יושמו? האם הפרויקט היה מותאם לסביבתו בזמן התכנון? האם הוא מתאים כעת ברמה של שכונה ואזור? מהם מאפייני של אוכלוסיית הפרויקט ושימוש בשטחיו?

שאלות אלו יענו באמצעות כלים מגוונים שמשלבים תחומי תכנון וגאואינפרמטיקה.

תכנית הקורס

בתחום התכנון:

 • בחינה של פרויקטים עתידיים ותוכניות מקדימות (טרום ביצוע) ופרויקט שכבר בוצע במתחם
 • ראיונות עם קובעי המדיניות (אדריכלים ומתכנני העיר) שהיו מעורבים בפרויקטים הנבחרים.
 • שאלונים לתושבים ולמשתמשים ביחס למצב הקיים.
 • ניתוח האתר והמתחם בכלים של גיאואינפורמטיקה וכלים תכנוניים מפרספקטיבה פיזית וחברתית (ממ"ג, תצלומי אוויר, סכמות, דיאגרמות)
 • הכרות עם מגוון כלי ההערכה כמו למשל SWOT
 • גיבוש מסקנות באופן דיאגרמתי

בתחום הגיאואינפורמטיקה:

 • הכנת שכבות ממ"ג לאיפיון פרויקט וסביבתו – שכבות קדסטר, שימושי קרקע, דרכים,
 • סיורים בשטח של הפרויקט העתידי והפרויקט הקיים על מנת להבין רמת הייצוג של מאפייני הפרויקטים על ידי שכבות ממ"ג
 • הכנת מאפייני אוכלוסייה, ביקושי תחבורה ונתונים (לא מבוססי מפה) אחרים
 • ניתוח נגישות תחבורתית של הפרויקטים
 • ניתוח כמותי של התאמה בין מטרות הפרויקט כפי שנוסחו בתכנית לבין המציאות לפרויקט הקיים, הערכת ההתאמה לפרויקט המתוכנן
 • השילוב בין אפיון תכנוני אכותני ואפיון כמותני מבוסס ממ"ג, בניית אפיון אכותני-כמותני כולל

מהלך הקורס ודרישות

במהלך הקורס ישולב סיור במתחמים הנבחרים שמטרה להכין את התלמידים לעבודה העצמית הנדרשת בשטח במסגרת הפרויקט.  במחצית הסמסטר יציגו הסטודנטים את ההתקדמות שלהם במחקר, תוף התייחסות לשני התחומים.

עבודת הסיום: דו"ח הערכה המבוסס על כלים מתחום התכנון והגיאואינפורמטיקה ביחס לאתר הנבחן והצעות להתייחסות עתידית של קובעי המדיניות במתחם ובסמיכות לו.

מטלות

 1. נוכחות חובה בכל המפגשים.
 2. כתיבת פרוטוקול לכל שיעור או הרצאה. הפרוטוקול ייכתב על ידי אחד הסטודנטים (בתורנות)  יופץ לכל המשתתפים ויועלה לאתר הקורס.
 3. קריאת חומר רקע תיאורטי לקראת שיעורים (כפי שיידרש) והצגתו  
 4. הכנת מאגר מידע ממ"ג
 5. הכנת תרגילים
 6. ביצוע משימות שטח ותיעודן.
 7. הצגת תוצאות, כולל מצגת בהצגת הביניים.
 8. גיבוש המחקר והצגת מסקנות והמלצות תכנוניות בהגשה הסופית
 9. כתיבת עבודת הסמינר.

   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת