חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עיר, אקלים וסביבה
  City, Climate and Environment  
0349-3700
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200012 יד אבנרסמינר פרופ סערוני הדסה
סמ'  ב'1000-1200012 יד אבנרסמינר
ד"ר צפריר-ראובן אורנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר אינטגרטיבי

הנושא:   עיר, אקלים, סביבה

פרופ' הדס סערוני וד"ר אורנה צפריר-ראובן  

היקף הקורס: 4 ש"ס

מטרה:

מטרת הקורס הינה לחקור ולאפיין את המרחב העירוני תוך שימת דגש על הקשרים סביבתיים מגוונים כגון תפקוד, נגישות, תחושה, הליכתיות, נוחות תרמית, עקה סביבתית ועוד.

השאלה המרכזית הינה האם וכיצד תכונותיהם ומאפייניהם של מרחבים עירוניים משפיעים על היבטים עירוניים-אקלימיים-סביבתיים.

כל אלה ייבחנו בהתייחס למושג "עירוניות טובה דיה", שעניינו אבחון ואפיון המרחב העירוני לאור תהליכי הפיתוח המואצים העוברים עליו בשילוב עם מגמות השינוי האקלימי הגלובלי, האזורי והעירוני.

 

תכנית הקורס:

בתחום העירוני:

מהי עירוניות טובה? מהי עירוניות טובה דיה?

ניתוח צורני של מרחב עירוני; מורפולוגיה עירונית:

 • לימוד והבנת הצורה הפיסית הכללית של העיר(urban form)  
 • מרכיבי הצורה הפיסית: שימושי קרקע, רשת רחובות, מגרשים, בנינים, חלל הרחוב, וכד'.
 • מקורות הצורה הפיסית והסיבות להיווצרותה - ממד התפתחותי (מורפוגנטיקה), שינויים לאורך זמן.
 • השפעת מאפיינים חברתיים ותרבותיים ותפיסות תכנוניות על מבנה וצורה עירוניים
 • מרקמים עירוניים,  תבניות, יחידות תכנון.
 • חללים עירוניים, תפקידם ומרכזיותם בחיי היום יום.
 • השפעת המבנה והצורה העירונית על: חיי יום יום, התנהגות ופעילות במרחב העירוני, הולכי רגל, התמצאות, יחסים חברתיים, נגישות וחיבוריות במרחב.

 

בתחום האקלימי-סביבתי:

 • אקלים העיר מהו?
 • מתודולוגיות בחקר אקלים העיר
 • התכונות האקלימיות סביבתיות של המרחב העירוני ברזולוציות זמן-מרחב שונות.
 • נוחות תרמית ועקות סביבתיות במרחב העירוני והקשרן לתנאי האקלים
 • צמחייה לסוגיה ("תשתיות ירוקות או מגוננות") והשפעתה האקלימית-סביבתית
 • מגמות שינוי חזויות לעתיד והשלכותיהן על תנאי האקלים והנוחות במרחב העירוני

 

במהלך הקורס ישולבו סיורים  במרחבים עירוניים נבחרים שמטרתם הבנת העקרונות הנלמדים בכתה, יישום מתודולוגיות של מחקר שדה והכנת התלמידים לעבודה העצמית הנדרשת במסגרת הסמינר.

במחצית הסמסטר יציגו הסטודנטים את  נושא ושאלות המחקר אותן הם יחקרו ועקרונות ראשוניים במתודולוגית המחקר הנבחרת לנושא הסמינר שיבחרו

במחצית השנייה של סמסטר ב' יציג כל תלמיד רפרט על מחקרו.

עבודת הסמינר המלאה תוגש עד שלושה חודשים מתום הסמסטר השני (בהתאם להוראות האוניברסיטה).

מטלות

 1. נוכחות חובה בכל המפגשים.
 2. כתיבת פרוטוקול לכל שיעור או הרצאה. הפרוטוקול ייכתב על ידי אחד הסטודנטים (בתורנות) יופץ לכל המשתתפים ויועלה לאתר הקורס.
 3. קריאת חומר רקע תיאורטי לקראת שיעורים (כפי שיידרש) והצגתו  
 4. הכנת תרגילים
 5. ביצוע משימות שטח (סיכום סיורים) ותיעודן.
 6. הצגת תכנית המחקר של הסמינר, כולל מצגת בתום סמסטר א'.  
 7. גיבוש המחקר והצגת רפרט מסכם במחצית השנייה של סמסטר ב'.
 8. כתיבת עבודת הסמינר.

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב, מבוא לגיאוגרפיה אנושית

מומלץ: גיאוגרפיה עירונית, עיר ופרבר.

חובות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, הגשת תרגילים במועד, הצגת רפרט, כתיבת עבודת סמינר אישית 

ציון הקורס: עבודת הסמינר (60%), השתתפות פעילה (20%), הצגת העבודה (10%), תרגילים (10%) 

 

רשימת מקורות נבחרים

 

Aleksandrowicz. A., Vuckovic M., Kiesel K., Mahdavi A., (2017), Current trends in urban heat island mitigation research: Observations based on a comprehensive research repository. Urban Climate, 21, 1-26.

Bowler, D.E., Buyung-Ali, L., Knight, T.M., Pullin, A.S., (2010), Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence. Landsc. Urban Plan., 97 (3), 147-155.

Coccolo, S., Kämpf, J., Scartezzini, J.L., Pearlmutter, D., (2016), Outdoor human comfort and thermal stress: A comprehensive review on models and standards. Urban Climate, 18, 33–57.

Erell, E., Pearlmutter, D., Williamson, T., (2011), Urban Microclimate: Designing the Spaces between Buildings. London: Earthscan Ltd.

Gago, E.J., Roldan, J., Pacheco-Torres, R., Ordóñez, J., (2013), The city and urban heat islands: a review of strategies to mitigate adverse effects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 749–758.

Gartland, L., (2012), Heat Islands: Understanding and Mitigating Heat in Urban Areas. Earthscan Ltd., 208 p.

Hiemstra, J.A., Saaroni, H., Tavares, R., Amorim, J.A., (2017), Urban Heat Island, thermal comfort and the role of urban green. In: Pearlmutter, D., Calfapietra, C., Samson, R. et al (Eds.). The Urban Forest: Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment. Springer International Publishing, pp. 7-19, ISBN: 978-3-319-50279-3.

Lelieveld, J., Proestos, Y., Hadjinicolaou, P., Tanarhte, M., Tyrlis, E., Zittis, G., (2016), Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st century. Clim. Change, 137(1), 245-260.

Li, D., Bou-Zeid, E., (2013), Synergistic interactions between urban heat islands and heat waves: the impact in cities is larger than the sum of its parts. J. Appl. Meteor. Climatol., 52, 2051-2064.

O’Brien, L., De Vreese, R., Kern, M., Sievänen, T., Stojanova, B., Atmiş, E., (2017), Cultural ecosystem benefits of urban and peri-urban green infrastructure across different European countries. Urban Forestry & Urban Greening, 24, 236-248.

Rosenzweig C., Solecki, W., Romero-Lankao, P., Mehrotra, S., Dhakal, S., Bowman, T., Ali Ibrahim, S., (2015), ARC3.2 Summary for City Leaders. Urban Climate Change Research Network. Columbia University. New York.

Saaroni, H., Pearlmutter, D., Hatuka, T., (2015), Human-biometeorological conditions and thermal perception in a Mediterranean coastal park. Int. J. Biometeor., 59 (10), 1347-1362.

Saaroni, H., Amorim, J.A., Hiemstra, J.A., Pearlmutter, D., (2018), Urban Green Infrastructure as a tool for urban heat mitigation: survey of research methodologies and findings across different climatic regions. Urban Climate, 24, 94-110.

Stewart, I.D., Oke, T.R., (2012), Local climate zones for urban temperature studies‏. Bulletin of the American Meteorological Society, 93(12), 1879-1900.

Dieter, F., (2006), Public space as an element of local identity: On the notion of quality in urban design, Ekistics, 73, 436-441.

Friesman, B., Gordon, S. P., Peers, J. B., (1994), Effect of Nontraditional Neighborhood Design on Travel Characteristics, Transportation Research Record, Issue Number: 1466

Golany, G. S., (1996), Urban design morphology and thermal performance, Atmospheric Environment, 30(3), 45-65.

Gospodini, A., (2004), Urban morphology and place identity in European cities: built heritage and innovative design, Journal of Urban Design 9(2), 225-248, DOI:10.1080/1357480042000227834

Lamont, J. A., (2001), Where Do People Walk? The Impacts of Urban Form on Travel Behavior and Neighborhood Livability, IDEAS Working Paper Series from RePEc.

Lloyd Lawhon, L., (2009), The Neighbourhood Unit: Physical Design or Physical Determinism?  Journal of Planning History, 8(2), 111-132.

McAndrews, C., Marshall, W., (2018), Livable Streets, Livable Arterials? Characteristics of Commercial Arterial Roads Associated with Neighborhood Livability, Journal of the American Planning Association, 84(1), 33-44, DOI: 10.1080/01944363.2017.1405737.

Mehaffy, M. W., Porta, S., Romice, O., (2015), The “neighborhood unit” on trial: a case study in the impacts of urban morphology, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 8(2), 199-217, DOI: 10.1080/17549175.2014.908786.

Porta, S., Romice, O., Maxwell, J. A., Russell, P., Baird, D. )2014(, Alterations in scale: Patterns of change in main street networks across time and space, Urban Study, Vol 51, Issue 16. pp. 3383–3400 DOI: 10.1177/0042098013519833.

Singh, R., (2016), Factors affecting walkability of neighborhoods, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 216, 643-654.

Song, Y., Knaap G. J., (2007), Measuring Urban Form: Is Portland Winning the War on Sprawl? Journal of the American Planning Association, 70(2), 210-225

Southworth, M. (2005), Designing the Walkable City, Journal of Urban Planning and Development, Volume 131, Issue 4, 246.

Ward Thompson, C., (2002), Urban open space in the 21st century, Landscape and Urban Planning, 60, 59-72.

Wheeler, S. M., (2008), The Evolution of Built Landscapes in Metropolitan Regions, Journal of Planning Education and Research, 27, 400.

Zakariya, K., Harun, N. Z., Mansor, M., (2014), Spatial Characteristics of Urban Square and Sociability: A review of the City Square, Melbourne, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 678-688.

הנחיות לתכנון רחובות בערים הנחיות לתכנון רחובות בערים - מרחב הרחוב, (2009), משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי  משרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי.

הנחיות לתכנון רחובות בערים - עצמים וצמחיה, (2004), משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברשות הארצית לתחבורה ציבורית אגף בכיר לתכנון תחבורתי,

הנחיות לתכנון רחובות בערים - תנועת הולכי רגל, (2009), משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי  משרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי.

שעשוע-בר, ל., פיטרס, א., קצב, א., רונן, א., (2006), פיתוח מדד הליכתיות המותאם לתנאי הארץ, אקולוגיה וסביבה 7(3), עמ' 289.  

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת