חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חישה מרחוק בסביבה אורבנית
  Remote Sensing in the Urban Environment  
0349-2935
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1600232 יד אבנרשיעור ות פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

יישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית

Application of remote sensing in the urban environment

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית. הנושאים העיקריים כוללים הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים אורבאניים שונים, ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק, חישה מרחוק תרמית בשטח העיר, אי-חום עירוני, מורפולוגיה אורבנית, מיון הדמאה, אקלים העיר מהיבטים שונים באמצעי חישה מרחוק.

 

דרישות הקורס: קורס בנוי מהרצאה ותרגיל מחשב בתכנת ENVI. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור וילמדו שיטות עיבוד תמונה מתקדמות בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. כמו כן כל סטודנט יבחר נושא מחקר אשר יציג את עקרונותיהם במהלך הקורס (מצגת powerpoint).

 

שיטת ההוראה בקורס: קריאת מאמרים, הרצאות תיאורטיות, תרגול מעשי במעבדת המחשבים בתוכנות ENVI ו ARCIS, עבודה מעשית עם ספקטרומטר שדה, הדמאות לווין, והגשת דו"חות תרגיל קצרים מדי שבוע, ועבודה מעשית אשר תסוכם במצגת. בסוף הקורס יש מבחן.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לקורס

הגדרת נושאי מחקר

חישה מרחוק בשטח העיר- סקירת נושאים עיקריים
ביצוע תיקונים רדיומטריים ואטמוספריים
מדידות בספקטרומטר שדה
מיפוי העיר בתחום התרמי

מיפוי היפר-ספקטרלי
מיפוי הסביבה העירונית
סדרות זמן - נתוני לנדסאט ו MODIS

במהלך הקורס יתקיימו מספר סדנאות-דיונים על נושאי הלימוד העיקריים

 

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
הגשת תרגילים 10 %

בוחן אמצע סמסטר 15%

עבודה מעשית והצגתה בכיתה 20%
מבחן 60%

 

דרישות קדם: קורס יסודות חישה מרחוק- הכרחי לרישום
הקורס מוכר לתואר שני

Course description
The course covers the principal concepts and applications of remote sensing for urban analyses. The course will have a lecture/projects format and lab (ENVI) exercises.  
Objectives and Main Topics:
1. To learn the state-of-the-art approaches to deriving environmental variables from remotely sensed data. Understanding of spectral signatures of urban objects with samples throughout the electromagnetic spectrum.
2. Thermal remote sensing of urban areas. Urban heat islands. Thermal Inertia.
3. Defining the advantages and needs for orbit selection according to acquired ground resolution, spectral characteristics and temporal changes.
4. Monitoring of the urban air quality from space imagery.
5. Demonstration of capability to interpret remote sensing data in order to understand the processing and enhancement of satellite images for identifying urban change and to recognize urban morphology from space.
Basic Requirement: Intro to Remote Sensing is mandatory. 
Assessment
1. Imagery analysis and image data processing assignments.
2. Written responses on tests and assignments (10%).
3. Mid-term exam (10%).
4. A culminating project presented in class (20%).
5. Participation in class discussions.
6. Final Exam (60%)
 
Discussion
Once in three weeks there will be discussion session that will serve as question and answer periods and for technical assistance. Each discussion session will allow students the opportunity assisting other students, and showing progress in both reading assignments and laboratory exercises.
 
Text(s) and Readings:
 
Jensen, John R., 2006, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (2nd edition), Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 608 pages.
 
Jensen, J.R. 2002. Introductory digital image processing: A remote sensing perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science, Prentice-Hall, Inc. 316pp.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת