חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שינויי אקלים
  Climate Changes  
0349-2748
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1000115 יד אבנרשיעור ות פרופ סערוני הדסה
סמ'  ב'1000-1200115 יד אבנרשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שינויי אקלים  – תש"ף  (0349-2748-01)

פרופ' הדס סערוני

מטרות הקורס

 • לימוד גישות מתודולוגיות בחקר שינויי אקלים
 • הבחנה בין שינויי אקלים "טבעיים" ל"מעשה ידי אדם" (אנתרופוגניים)
 • הבנת ממדי זמן ומרחב בשינויי אקלים
 • הכרת תהליכי ניטור של שינויי אקלים ומגבלותיהם
 • הבנת מהותו של מודל אקלימי והשוני בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי
 • התוודעות למחקרים העדכניים בנושא שינויי האקלים וההיבטים הסביבתיים הקשורים בהם

 

מבנה הקורס (סילבוס)

קנה מידה של זמן ומרחב בשינויי אקלים והדגמתם

מתודולוגיה של ניטור שינויים אקלימיים: מה בין תנודה לשינוי אקלימי, ניטור שינויי אקלים ומגבלותיהם

מהו מודל אקלימי ומה בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי

שינויים אקלימיים לאורך ההיסטוריה של כדור הארץ וגורמיהם ("שינויים טבעיים")

תנודות ומגמות שינוי בקנה המידה הגלובלי לאורך עשרות השנים האחרונות והערכת השינוי העתידי. הנושאים

נושא זה (שהינו במרכז הקורס) יכלול:

               ·             מגמות בקרינת השמש (dimming and brightenning)

               ·             התגברות אפקט החממה והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות

               ·             מגמות באוזון הסטרטוספרי והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות

                             תנודות ומגמות שינוי בקנה מידה אזורי ומקומי:

 •   תהליכי מידבור ואנטי מידבור והשלכותיהם האקלימיות והסביבתיות

                     · שינויים בגשם:   בעיית הגשם החומצי - מהרמה המקומית לאזורית

                                              הגברת הגשם כשינוי אקלימי מקומי

                      תנודות ומגמות שינוי באקלים ישראל והלבנט

 

דרישות קדם: מבוא לאקלים ולבעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד, עמידה בבחינה 

ציון הקורס: בחינה (90%), תרגילים (10%)

רשימה ביבליוגרפית

 1. אלפרט, פ., קריצ'אק, ש., שפיר, ח., אוסטינסק,י א., דיין, מ., חיים, ד. (2006) הקצנה אקלימית בישראל. גליליאו, גיליון אוקטובר 2006, עמ' 53-46.
 2. אלפרט, פץ, הוכמן, א., יצחק-בן-שלום, ח. (2019) סקירת התחזיות לשינוי האקלים הצפוי בישראל. אקולוגיה וסביבה, 10(4), 11-6.
 3. אנגרט, א. (2011) ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי. אקולוגיה וסביבה, גיליון 3, אוגוסט 2011, 182-174.
 4. ברודאי, ד., כרמל, י., יקיר, ד. (2014) אדרבא - תגובה למאמר הדעה "איפכא מסתברא". אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 199-198.
 5. גולן-אנגלקו, ע, בראור, י. (2008) היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים. פרק א' – השלכות שינויי האקלים על ישראל והמלצות ביניים. דו"ח המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, 143 עמ'. 
 6. גיל, י. שביב, נ. (2014) איפכא מסתברא - שני פנים לעלייה של הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה: השפעה מתונה על טמפרטורת כדור הארץ והשפעה חיובית על הצומח, בייחוד באזורים שחונים. אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 198-193.
 7. זיו, ב. (2019) תופעות קיצוניות הקשורות להתחממות העולמית וזיקתן לאסונות טבע. אקולוגיה וסביבה, 10(4), 18-12.
 8. זיו, ב., סערוני, ה., אלפרט, פ. (2012), מתחמם: מגמות אקלימיות הצפויות בישראל עקב ההתחממות הגלובלית. גליליאו, 163, 23-20.
 9. יוסף, י., בהר"ד, ע., אוזן, ל. וחוב' (2019) שינויי האקלים בישראל - מגמות עבר ומגמות חזויות במשטר הטמפרטורות והמשקעים. השירות המטאורולוגי, בית דגן, דו"ח מחקר, 19 עמ'.
 10. סערוני, ה., זיו, ב., אלפרט, פ. (2005) ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי, מטאורולוגיה בישראל,  1-2, 13-28.
 11. סערוני, ה., זיו, ב., פרגמנט, ר., חלפון, נ., פורשפן, א., אוסטינסקי-צדקי, א. (2012), תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות - האם עדות לשינוי באקלים? אקולוגיה וסביבה 3, 1, 72-61
 12. פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס ירושלים,323 עמ'
 13. פרייס, ק. (2011) משחק מסוכן באיתני הטבע.  גליליאו, גיליון מרס 2011, 35-28.
 14. קולברט, א. (2009) רשימות מאזור אסון: אדם, טבע ושינוי האקלים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 188 עמ'.
 15. קישצ'ה, פ., ברקן, י., אלפרט, פ. (2003) שינויים בין-עשוריים באנומליות זרימת האוויר והגשמים בישראל. בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, י"ב, מכללת יהודה ושומרון, אריאל, 389-379.

English

 1. Alpert, P., Ben-Gai, T., Baharad, A., Benjamini, Y., Yekutieli, D., Colacino, M., Diodato, L., Ramis, C., Homar, V., Romero, R., Michaelides, S. and Manes, A. (2002) The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total values, Geophys. Res. Lett., 29(11), 31-1-31-4.
 2. Alpert, P., Kishcha, P., Kaufman, Y. and Shwartzbad, R. (2006) Global diming or local diming? Effect of urbanization on sunlight availability. Geophysical Research Letters, 32: DOI: 10.1029/2005GL023320.
 3. Alpert, P., Krichak SO., Shafir H., Haim D and Osetinsky I. (2008). Climatic trends to extremes employing regional modeling and statistical interpretation over the Eastern Mediterranean.  Global and Planetary Change, 63, 163-170.
 4. Baldi M, Dalu G, Maracchi G, Pasqui M and Cesarone F (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.
 5. Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
 6. Ben-Gai, T., Bitan, A. Manes, A. Alpert, P. and Rubin, S. (1999) Temporal and spatial trends of temperature patterns in Israel. Theoretical and Applied Climatology, 64, 163-177.
 7. Ben-Gai T, Bitan A, Manes A, Alpert P and Kushnir Y. (2001) Temperature and surface pressure anomalies in Israel and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology, 69, 171-177.
 8. Cohen S, Ianetz A and Stanhill G (2002) Evaporative climate changes at Bet Dagan, Israel, 1964–1998. Agricultural and Forest Meteorology, 111, 83–91.
 9. Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge University Press.
 10. Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
 11. Dessler, A. E., (2011) Introduction to modern climate change, Cambridge University Press.
 12. Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
 13. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.). (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 14. Giorgi, F. (2006) Climate change hot-spots, Geophy. Res. Lett., 33, L08707.
 15. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
 16. Hansen, J., M. Sato, P. Hearty, R. Ruedy, M. Kelley, V. Masson-Delmotte, G. Russell, G. Tselioudis, J. Cao, E. Rignot, I. Velicogna, B. Tormey, B. Donovan, E. Kandiano, K. von Schuckmann, P. Kharecha, A.N. Legrande, M. Bauer, and K.-W. Lo (2016) Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2°C global warming could be dangerous Atmos. Chem. Phys., 16, 3761-3812. doi:10.5194/acp-16-3761-2016.
 17. Hardy, J. (2004) Climate Change - Causes, Effects, and Solutions, John Wiley&Sons, 260 p.
 18. Hertig E and Jacobeit J (2007) Assessments of Mediterranean precipitation changes for the 21st century using statistical downscaling techniques. Int. J. Climatol, 28, 8, 1025-1045. DOI: 10.1002/joc.1597
 19. Hochman, A., Harpaz, T., Saaroni, H. and Alpert, P. (2018) The seasons' length in 21st century CMIP5 projections over the eastern Mediterranean. International Journal of Climatology, 38(6), 2627–2637.
 20. Hochman, A., Harpaz, T., Saaroni, H. and Alpert, P. (2018c) Synoptic classification in 21st century CMIP5 predictions over the Eastern Mediterranean with focus on cyclones. International Journal of Climatology, 38, 1476–1483.
 21. IPCC (2018) Global Warming of 1.5 ºC. Special Report, https://www.ipcc.ch/sr15/
 22. Issar, A. (2007) Climate change: environment and history of the Near East, Berlin, Springer.
 23. Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.
 24. Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454
 25. Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877). 
 26. Marotzke, J., Forster, P.M. (2015) Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117 
 27. McCarthy, M.P., Best, M.J. and Betts, R.A. (2010) Climate change in cities due to global warming and urban effects. Geophys Res Let 37: L09705, doi:10.1029/2010GL042845
 28. Meehl, G. and C. Tebaldi (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science, 305, 994-997.
 29. O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
 30. Pal, J.S., Eltahir, E. (2016) Future temperature in southwest Asia projected to exceed a threshold for human adaptability. Nature Climate Change, 6, 197–200.
 31. Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11.  
 32. Price, C. (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479-484.
 33. Rahmstorf A, Cazenave A, Church JA, Hansen JE, Keeling RF, Parker DE and Somervillee RC (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709,
 34. Saaroni, H., Ziv, B. and Alpert, P. (2003) Long-term variations in the summer temperatures over the Eastern Mediterranean. Geop. Res. Lett.,30: 18, 1946, doi: 10.1029/2003GLO17742.
 35. Shohami, D., Dayan, U., Morin, E. (2011) Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis. Journal of Geophysical Research, 116, D22101.
 36. Stanhill, G. (2005) Global dimming: A new aspect of climate change, Weather, 60: 11-14.
 37. Stanhill, G., Cohen, S. (2001) Global dimming. Agricultural and Forest Meteorology, 107:255-278.
 38. Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, USA. 
 39. Xoplaki, E., González-Rouco, J.F., Luterbacher, J., and H. Wanner, (2004) Mediterranean summer air temperature variability and its connection to the large-scale atmospheric circulation and SSTs. Clim. Dyn., 20, 723-739.
 40. Ziv, B., Saaroni, H., Baharad, A., Yekutieli, D. and  Alpert, P. (2005) The indications for aggravation in summer heat conditions over the Mediterranean Basin. Geophysical Research Letters, 32(12): L12706.
 41. Ziv, B., Saaroni, H., Pargament, R., Alpert, P. (2014) Trends in rainfall regime over Israel, 1975-2010, and their relationship to large scale variability. Regional Environmental Change, 14(5): 1751-1764.

 

 

Course description

Tel Aviv University                                                                                                   2020

Department of Geography and the Human Environment, Porter School of the Environment and Earth Sciences

Climate Change (0349-2748-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course includes two main issues of climate change: the global warming and stratospheric ozone depletion. Students will gain the scientific basis to analyze and critique contradicting approaches. Climatic and environmental impacts and policy issues related to global warming and ozone depletion will be studied.  

 

The course objectives include:

 1. A general overview of the natural greenhouse effect and the radiative balance
 2. Reconstructing past climate change: the ice age climate cycles - Milankovitch theory, volcano effects, climate through the last 1000 years -the last millennium and the little ice age
 3. Greenhouse gases: past emission variations, present conditions and future scenarios
 4. Observations period: climate variability and change along the last decades; global and regional scales
 5. Future scenarios for climate change and uncertainties
 6. Stratospheric ozone: spatio-temporal variations in ozone concentrations; past and future scenarios and relations with global warming
 7. Climate Change and the Political Realm –Kyoto, Den Haag, Copenhagen, Paris etc.: what is (not) happening?

Bibliography

Hebrew

 1. אלפרט, פ., קריצ'אק, ש., שפיר, ח., אוסטינסק,י א., דיין, מ., חיים, ד. (2006) הקצנה אקלימית בישראל. גליליאו, גיליון אוקטובר 2006, עמ' 53-46.
 2. אלפרט, פץ, הוכמן, א., יצחק-בן-שלום, ח. (2019) סקירת התחזיות לשינוי האקלים הצפוי בישראל. אקולוגיה וסביבה, 10(4), 11-6.
 3. אנגרט, א. (2011) ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי. אקולוגיה וסביבה, גיליון 3, אוגוסט 2011, 182-174.
 4. ברודאי, ד., כרמל, י., יקיר, ד. (2014) אדרבא - תגובה למאמר הדעה "איפכא מסתברא". אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 199-198.
 5. גולן-אנגלקו, ע, בראור, י. (2008) היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים. פרק א' – השלכות שינויי האקלים על ישראל והמלצות ביניים. דו"ח המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, 143 עמ'. 
 6. גיל, י. שביב, נ. (2014) איפכא מסתברא - שני פנים לעלייה של הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה: השפעה מתונה על טמפרטורת כדור הארץ והשפעה חיובית על הצומח, בייחוד באזורים שחונים. אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 198-193.
 7. זיו, ב. (2019) תופעות קיצוניות הקשורות להתחממות העולמית וזיקתן לאסונות טבע. אקולוגיה וסביבה, 10(4), 18-12.
 8. זיו, ב., סערוני, ה., אלפרט, פ. (2012), מתחמם: מגמות אקלימיות הצפויות בישראל עקב ההתחממות הגלובלית. גליליאו, 163, 23-20.
 9. יוסף, י., בהר"ד, ע., אוזן, ל. וחוב' (2019) שינויי האקלים בישראל - מגמות עבר ומגמות חזויות במשטר הטמפרטורות והמשקעים. השירות המטאורולוגי, בית דגן, דו"ח מחקר, 19 עמ'.
 10. סערוני, ה., זיו, ב., אלפרט, פ. (2005) ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי, מטאורולוגיה בישראל,  1-2, 13-28.
 11. סערוני, ה., זיו, ב., פרגמנט, ר., חלפון, נ., פורשפן, א., אוסטינסקי-צדקי, א. (2012), תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות - האם עדות לשינוי באקלים? אקולוגיה וסביבה 3, 1, 72-61
 12. פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס ירושלים,323 עמ'
 13. פרייס, ק. (2011) משחק מסוכן באיתני הטבע.  גליליאו, גיליון מרס 2011, 35-28.
 14. קולברט, א. (2009) רשימות מאזור אסון: אדם, טבע ושינוי האקלים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 188 עמ'.
 15. קישצ'ה, פ., ברקן, י., אלפרט, פ. (2003) שינויים בין-עשוריים באנומליות זרימת האוויר והגשמים בישראל. בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, י"ב, מכללת יהודה ושומרון, אריאל, 389-379.

English

 1. Alpert, P., Ben-Gai, T., Baharad, A., Benjamini, Y., Yekutieli, D., Colacino, M., Diodato, L., Ramis, C., Homar, V., Romero, R., Michaelides, S. and Manes, A. (2002) The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total values, Geophys. Res. Lett., 29(11), 31-1-31-4.
 2. Alpert, P., Kishcha, P., Kaufman, Y. and Shwartzbad, R. (2006) Global diming or local diming? Effect of urbanization on sunlight availability. Geophysical Research Letters, 32: DOI: 10.1029/2005GL023320.
 3. Alpert, P., Krichak SO., Shafir H., Haim D and Osetinsky I. (2008). Climatic trends to extremes employing regional modeling and statistical interpretation over the Eastern Mediterranean.  Global and Planetary Change, 63, 163-170.
 4. Baldi M, Dalu G, Maracchi G, Pasqui M and Cesarone F (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.
 5. Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
 6. Ben-Gai, T., Bitan, A. Manes, A. Alpert, P. and Rubin, S. (1999) Temporal and spatial trends of temperature patterns in Israel. Theoretical and Applied Climatology, 64, 163-177.
 7. Ben-Gai T, Bitan A, Manes A, Alpert P and Kushnir Y. (2001) Temperature and surface pressure anomalies in Israel and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology, 69, 171-177.
 8. Cohen S, Ianetz A and Stanhill G (2002) Evaporative climate changes at Bet Dagan, Israel, 1964–1998. Agricultural and Forest Meteorology, 111, 83–91.
 9. Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge University Press.
 10. Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
 11. Dessler, A. E., (2011) Introduction to modern climate change, Cambridge University Press.
 12. Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
 13. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.). (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 14. Giorgi, F. (2006) Climate change hot-spots, Geophy. Res. Lett., 33, L08707.
 15. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
 16. Hansen, J., M. Sato, P. Hearty, R. Ruedy, M. Kelley, V. Masson-Delmotte, G. Russell, G. Tselioudis, J. Cao, E. Rignot, I. Velicogna, B. Tormey, B. Donovan, E. Kandiano, K. von Schuckmann, P. Kharecha, A.N. Legrande, M. Bauer, and K.-W. Lo (2016) Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2°C global warming could be dangerous Atmos. Chem. Phys., 16, 3761-3812. doi:10.5194/acp-16-3761-2016.
 17. Hardy, J. (2004) Climate Change - Causes, Effects, and Solutions, John Wiley&Sons, 260 p.
 18. Hertig E and Jacobeit J (2007) Assessments of Mediterranean precipitation changes for the 21st century using statistical downscaling techniques. Int. J. Climatol, 28, 8, 1025-1045. DOI: 10.1002/joc.1597
 19. Hochman, A., Harpaz, T., Saaroni, H. and Alpert, P. (2018) The seasons' length in 21st century CMIP5 projections over the eastern Mediterranean. International Journal of Climatology, 38(6), 2627–2637.
 20. Hochman, A., Harpaz, T., Saaroni, H. and Alpert, P. (2018c) Synoptic classification in 21st century CMIP5 predictions over the Eastern Mediterranean with focus on cyclones. International Journal of Climatology, 38, 1476–1483.
 21. IPCC (2018) Global Warming of 1.5 ºC. Special Report, https://www.ipcc.ch/sr15/
 22. Issar, A. (2007) Climate change: environment and history of the Near East, Berlin, Springer.
 23. Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.
 24. Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454
 25. Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877). 
 26. Marotzke, J., Forster, P.M. (2015) Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117 
 27. McCarthy, M.P., Best, M.J. and Betts, R.A. (2010) Climate change in cities due to global warming and urban effects. Geophys Res Let 37: L09705, doi:10.1029/2010GL042845
 28. Meehl, G. and C. Tebaldi (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science, 305, 994-997.
 29. O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
 30. Pal, J.S., Eltahir, E. (2016) Future temperature in southwest Asia projected to exceed a threshold for human adaptability. Nature Climate Change, 6, 197–200.
 31. Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11.  
 32. Price, C. (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479-484.
 33. Rahmstorf A, Cazenave A, Church JA, Hansen JE, Keeling RF, Parker DE and Somervillee RC (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709,
 34. Saaroni, H., Ziv, B. and Alpert, P. (2003) Long-term variations in the summer temperatures over the Eastern Mediterranean. Geop. Res. Lett.,30: 18, 1946, doi: 10.1029/2003GLO17742.
 35. Shohami, D., Dayan, U., Morin, E. (2011) Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis. Journal of Geophysical Research, 116, D22101.
 36. Stanhill, G. (2005) Global dimming: A new aspect of climate change, Weather, 60: 11-14.
 37. Stanhill, G., Cohen, S. (2001) Global dimming. Agricultural and Forest Meteorology, 107:255-278.
 38. Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, USA. 
 39. Xoplaki, E., González-Rouco, J.F., Luterbacher, J., and H. Wanner, (2004) Mediterranean summer air temperature variability and its connection to the large-scale atmospheric circulation and SSTs. Clim. Dyn., 20, 723-739.
 40. Ziv, B., Saaroni, H., Baharad, A., Yekutieli, D. and  Alpert, P. (2005) The indications for aggravation in summer heat conditions over the Mediterranean Basin. Geophysical Research Letters, 32(12): L12706.
 41. Ziv, B., Saaroni, H., Pargament, R., Alpert, P. (2014) Trends in rainfall regime over Israel, 1975-2010, and their relationship to large scale variability. Regional Environmental Change, 14(5): 1751-1764.

 

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (10%), Final exam (90%)

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת