חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מטאורולוגיה סינופטית
  Introduction to Synoptic Meteorology  
0349-2670
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'0800-1000115 יד אבנרשיעור ות פרופ סערוני הדסה
סמ'  א'0800-1000115 יד אבנרשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ביה"ס למדעי כדוה"א - תש"ף

מבוא למטאורולוגיה סינופטית שו"ת  (0349-2670-01)

פרופ' הדס סערוני    

מטרת הקורס

לימוד עקרונות תהליך החיזוי המטאורולוגי והזיקה בינו לבין בסיס הידע התיאורטי תוך התמקדות בקשר שבין המערכות הסינופטיות לבין תנאי מזג האוויר המקומיים.

נושאים מרכזיים שילמדו בקורס

הקדמה

המטאורולוגיה וענפיה

מהי מטאורולוגיה סינופטית - מטרותיה ויישומיה

חיזוי מטאורולוגי מהו ובאילו שיטות משתמש

קנה מידה של זמן ומרחב בחיזוי מטאורולוגי

רקע תיאורטי

קשר בין מצב סינופטי למזג אוויר – כללי יסוד

יציבות האוויר

מערכות סינופטיות והתהוותן בדגש קווי הרוחב הבינוניים

זרמי סילון

תופעות מזג אוויר (עננות, משקעים, ערפל, אובך וסופות חול) והקשרן למערכות סינופטיות באזורנו

שיטות עבודה וניתוח

בסיסי הנתונים הנדרשים לחיזוי המטאורולוגי

ניתוח מפות סינופטיות

בחינת היציבות האטמוספרית - הטפיגרמה  ככלי לניתוח

תרגול תהליך החיזוי

ניתוח והדגמה של מערכות מזג אוויר שכיחות וקיצוניות באזורנו

רשימה ביבליוגרפית

עברית

 1. גולדרייך, י. (2014) האקלים בישראל תצפיות חקר ויישום. רמת-גן: אוניברסיטת בר- אילן.
 2. דיין, א. (1979) מטאורולוגיה סינופטית. ירושלים: אקדמון.
 3. יאיר, י., זיו, ב. (2012) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 4-1
 4. זיו, ב., יאיר, י. (2015) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 7-5
 5. כהן, א., וולפסון, נ., גרבר, מ. (1977) פיסיקה ודינמיקה של האטמוספירה. ירושלים: אקדמון.
 6.  ששון, נ. (1991) מדריך מקצועי לחזאי בישראל. בית-דגן: השרות המטאורולוגי, פרסום הדרכה 1/91.

  English

 7. Ahrens, C.D. (1982) Meteorology Today, West Publishing Company, St. Paul, 582p.
 8. Barry R.G. and Carleton, A. M. (2001) Synoptic and Dynamic Climatology, Routledge, 620 p.
 9. Blustein, H. B. (1993) Synoptic-Dynamic Meteorology in Mid-latitudes: Observations and Theory of Weather Systems, Vol. 2. Oxford University Press, USA, 608 p.
 10. Carlson T.N. (1991) Mid-Latitude Weather Systems, Routledge, London, 507 p.
 11. Dayan U., Tubi A. and Levy I. (2012). On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int. J. Climatol., 32, 681-694
 12. HMSO, (1962) Weather in the Mediterranean I: General Meteorology. 2nd ed. Her Majesty's Stationery Office, London, 362 p
 13.  Lackmann G. (2011) Midlatitude Synoptic Meteorology - Dynamics, Analysis, and Forecasting, The American Meteorological Society, The University of Chicago Press, 345 p 
 14. Palmer, T. (ed.), (2006) Predictability of Weather and Climate  Cambridge University Press
 15. Richardson S.J. and Brock, F.V. (2001) Meteorological Measurement Systems. Oxford Univ. Press, 290 p.
 16. Wallace, J. M. and Hobbs, P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics) Second Edition, Academic Press, 504 p. ISBN-13: 978-0127329512
 17. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley&Son

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד

ציון הקורס: בחינה (70%)  תרגילים (30%)

Course description

Department of Geography and the Human Environment, School of Geoscience - 2019/20

Introduction to Synoptic Meteorology  (0349-2670-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course introduces the principles of weather forecasting. It includes subjective and objective forecasting methods, the principles of numerical weather prediction and the role of statistical forecasting.

The structure and dynamics of mid-latitude synoptic systems and their relation with the local weather conditions will be studied. The principles of weather prediction process, including: surface and upper-levels analysis of different atmospheric variables, fronts, satellite imageries, sounding analysis and thermodynamic diagrams.

The methodology will be exemplified on real-time weather systems during the course and on typical case studies characterizing the synoptic systems and weather conditions of the Middle East, the Levant region and Israel.

References

Hebrew

 1. גולדרייך, י. (2014) האקלים בישראל תצפיות חקר ויישום. רמת-גן: אוניברסיטת בר- אילן.
 2. דיין, א. (1979) מטאורולוגיה סינופטית. ירושלים: אקדמון.
 3. יאיר, י., זיו, ב. (2012) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 4-1
 4. זיו, ב., יאיר, י. (2015) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 7-5
 5. כהן, א., וולפסון, נ., גרבר, מ. (1977) פיסיקה ודינמיקה של האטמוספירה. ירושלים: אקדמון.
 6.  ששון, נ. (1991) מדריך מקצועי לחזאי בישראל. בית-דגן: השרות המטאורולוגי, פרסום הדרכה 1/91.

  English

 7. Ahrens, C.D. (1982) Meteorology Today, West Publishing Company, St. Paul, 582p.
 8. Barry R.G. and Carleton, A. M. (2001) Synoptic and Dynamic Climatology, Routledge, 620 p.
 9. Blustein, H. B. (1993) Synoptic-Dynamic Meteorology in Mid-latitudes: Observations and Theory of Weather Systems, Vol. 2. Oxford University Press, USA, 608 p. 
 10. Carlson T.N. (1991) Mid-Latitude Weather Systems, Routledge, London, 507 p.
 11. Dayan U., Tubi A. and Levy I. (2012). On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int. J. Climatol., 32, 681-694
 12. HMSO, (1962) Weather in the Mediterranean I: General Meteorology. 2nd ed. Her Majesty's Stationery Office, London, 362 p
 13.  Lackmann G. (2011) Midlatitude Synoptic Meteorology - Dynamics, Analysis, and Forecasting, The American Meteorological Society, The University of Chicago Press, 345 p 
 14. Palmer, T. (ed.), (2006) Predictability of Weather and Climate  Cambridge University Press
 15. Richardson S.J. and Brock, F.V. (2001) Meteorological Measurement Systems. Oxford Univ. Press, 290 p.
 16. Wallace, J. M. and Hobbs, P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics) Second Edition, Academic Press, 504 p. ISBN-13: 978-0127329512 
 17. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley&Son.

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (30%), Final exam (70%)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת