חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אזורי אקלים
  Regional Climatology of the World  
0349-2544
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1200-1400115 יד אבנרשיעור ות פרופ סערוני הדסה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ביה"ס למדעי כדוה"א - תש"ף

אזורי אקלים (0349-2544-01)

פרופ' הדס סערוני

מטרות הקורס

הכרת תחום הקלימטולוגיה הרגיונלית. בחינת המושג רגיון אקלימי ובעייתיות הגדרתו. לימוד גורמי היסוד, תהליכים ומאפיינים קלימטולוגיים ברמה הרגיונלית והקשרם לממד הגלובאלי מחד והמקומי מאידך.

הקורס יתמקד בשלושה רגיונים אקלימיים: הטרופי, היבש והקוטבי. יילמדו מאפיינים אקלימיים הייחודיים לכל רגיון, התהליכים האטמוספיריים היוצרים אותם והקשרם למאפיינים הסביבתיים של הרגיון.

מבנה הקורס (סילבוס)

מבוא

מהי קלימטולוגיה רגיונלית

בעייתיות הגדרת רגיון אקלימי

קרינת השמש, מאזן הקרינה והחזורת הכללית (global circulation) כבסיס להגדרת רגיונים אקלימיים

מיון אקלימים

מיון אקלימי מהו ומה חשיבותו - יתרונות ומגבלות

גישות מתודולוגיות למיוני אקלים

מאפיינים קלימטולוגיים ותהליכים אטמוספריים ברמה הרגיונלית (יילמדו לכל אחד משלושת הרגיונים בהם מתמקד קורס זה: הטרופי, היבש והקוטבי)

שיטות לתיחום אקלימי של רגיונים

משטר הקרינה והטמפרטורה

החזורת הכללית ומשטר הרוחות

משטר ההתאדות, הלחות והמשקעים

מאפיינים קלימטולוגיים ייחודיים אשר יילמדו ברמה הרגיונלית

הרגיון הטרופי

תנודות קבועות בצירקולציה הטרופית – הרמה היומית והעונתית, בדגש מערכות המונסון

הפרעות אטמוספריות ברגיון הטרופי - גלים מזרחיים, הפרעות טרופיות וסופות טרופיות קיצוניות

הרגיון היבש (הצחיח)

מדדי צחיחות

תפרוסת האקלימים היבשים בעולם והגורמים הייחודיים להיווצרותם

תהליך המידבור (בהדגמת הסאהל)

הרגיון הקוטבי

השונות האקלימית בין ארקטיקה ואנטארקטיקה וגורמיה

רשימה ביבליוגרפית

 1. Africa Review Report on Drought and Desertification (2008) United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 74 p. http://www.uneca.org/eca_resources/publications/books/drought/index.htm
 2. Anisimov, O. and Fitzharris, B.  (2007). Polar Regions (Arctic and Antarctic), Chapter 16 in:  IPCC 2007. http://wwwnew.klima.ph/resources/IPCC/TAR/wg2/pdf/wg2TARchap16.pdf
 3. Barry, R.G. (1992) Mountain Weather and Climate. London: Routledge , 402 p.
 4. Bridgman, H. (2006) The Global Climate System: Patterns, Processes, and Teleconnection.  Cambridge University Press.
 5. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.) (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 6. IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-figures.html
 7. King, J. C. and Turner, J. (1997) Antarctic Meteorology and Climatology. Cambridge, Cambridge University Press, 409 p.
 8. Landsberg, H.E. World Survey of Climatology. 15 Vol.
 9. McGregor, G.R. and Nieuwolt, S. (1998) Tropical Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2nd edition, 339 p.
 10. Pielke, R.A. (1998) Hurricanes: Their Nature and Impact on Society. Wiley, 298 p. ISBN-13: 978-0471973546
 11. Russell D.T. and Perry, A. (Eds) (1997) Applied Climatology. Ny: Routledge.
 12. Wang, B. (2006) The Asian Monsoon. Springer. ISBN: 3-540-40610-7
 13. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd
 14. Yoon, J.H. and Huang W.R. (2012) Indian Monsoon Depression: Climatology and Variability. In: R. Gillies, R. (Ed.) Modern Climatology. INTECH Open Science, Chapter 2. http://www.intechopen.com/books/modern-climatology ISBN 978-953-51-0095-9.

  Bibliography on Drought, Desertification and Water Scarcity. (2007) United Nations, International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). http://www.unisdr.org/eng/library/biblio/isdr-biblio-2-drought-2007.pdf

  דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים

  ציון הקורס: בחינה (90%)  תרגילים (10%)

Course description

Department of Geography and the Human Environment, School of Geoscience -  2019/20

Regional Climatology (0349-2544-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course is designed to provide the students with a solid understanding of the processes that determine regional climate, its spatio-temporal variability and the methodologies for analyzing the weather and climate on a 'regional scale'. The course will focus on the tropic, subtropic and polar regions.

Specifically, the course objectives are designed to reinforce and develop students’ understanding in the following topics: 

 • 'Regional scale' and a 'climate region' definitions: difficulties and approaches
 • Global circulation patterns and regional geographic controls on climate
 • Climate classification schemes (e.g., Köppen and Thornthwaite)
 • Analysis of regional climate patterns using global atmospheric reanalysis datasets
 • Unique characteristics of the tropical, subtropical and polar regions in comparison with the mid-latitudes, including the role of extreme events
 • Detailed case studies of the climates of specific regions (e.g., the Asian Monsoon, desert regions, the Atlantic Hurricanes, etc.)

 

Bibliography:

 1. Africa Review Report on Drought and Desertification (2008) United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 74 p. http://www.uneca.org/eca_resources/publications/books/drought/index.htm
 2. Anisimov, O. and Fitzharris, B.  (2007). Polar Regions (Arctic and Antarctic), Chapter 16 in:  IPCC 2007. http://wwwnew.klima.ph/resources/IPCC/TAR/wg2/pdf/wg2TARchap16.pdf
 3. Barry, R.G. (1992) Mountain Weather and Climate. London: Routledge , 402 p.
 4. Bridgman, H. (2006) The Global Climate System: Patterns, Processes, and Teleconnection.  Cambridge University Press.
 5. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.) (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 6. IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-figures.html
 7. King, J. C. and Turner, J. (1997) Antarctic Meteorology and Climatology. Cambridge, Cambridge University Press, 409 p.
 8. Landsberg, H.E. World Survey of Climatology. 15 Vol.
 9. McGregor, G.R. and Nieuwolt, S. (1998) Tropical Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2nd edition, 339 p.
 10. Pielke, R.A. (1998) Hurricanes: Their Nature and Impact on Society. Wiley, 298 p.
 11. Russell D.T. and Perry, A. (Eds) (1997) Applied Climatology. Ny: Routledge.
 12. Wang, B. (2006) The Asian Monsoon. Springer. ISBN: 3-540-40610-7
 13. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd  

  Bibliography on Drought, Desertification and Water Scarcity. (2007) United Nations, International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). http://www.unisdr.org/eng/library/biblio/isdr-biblio-2-drought-2007.pdf 

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

      Tasks:

Exercises (10%), Final exam (90%)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1