חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חישה מרחוק: סכנות סביבתיות
  Monitoring environmental disasters using geo-information technologies  
0349-2530
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1600232 יד אבנרשיעור ות פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרה
סמ'  ב'1000-1200232 יד אבנרשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

 חישה מרחוק וסכנות סביבתיות

REMOTE SENSING TO MONITOR ENVIRONMENTAL DISASTERS

 פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי לינזון

 מטרת הקורס ללמוד על מקורות מידע בהם ניתן להיעזר ושיטות מחקר שונות לניטור תופעות סביבתיות שונות כגון שריפות יער, סופות אבק, שינויי טמפרטורה, הרס נרחב, שינויי גובה פני הים, השפעת האדם בשינוי הנוף. במסגרת הקורס אנו נלמד וחשוף את האפשרויות ומגבלות של חישה מרחוק לניטור תופעות סביבתיות שונות. כמו כן נפתח מיומנות בחיפוש, הערכה, ניתוח ויישום נתונים/מידע המופיע בספרות מדעית. נושאים עיקריים אשר ילמדו בקורס: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, אלגוריתמים שונים בהם משתמשים במוצרי לווין שונים, מאגרי נתונים של לווינים מסוג MODIS, .GOES,MISR,OMI, CALIPSO ומאגרי איסוף נתונים קרקעיים. אנו גם נבצע תרגילים בתכנת ENVI ו- GIS

דרישות הקורס: הקורס בנוי מהרצאות, תרגילי בית, ומספר תרגילי מחשב. כמו כן, כל תלמיד יבחר נושא מחקר אשר יציג אותו במהלך הסמסטר בפני הכיתה. עבודה זו תסוכם ותוגש למרצה בסוף הקורס. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה.

 Course objectives: Learn about different satellite data sources, basics of environmental damage and how we can monitor each of the following: forest fires, dust storms, anthropogenic impact and stress on the ground, pollution transport and fate. Develop critical skills in: searching, archiving, evaluating, analyzing and applying information presented in current scientific and professional literature, to provide students with a conceptual and practical applications of Remote Sensing (RS) to environmental monitoring. The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and what satellite measure; different approaches/algorithms to retrieve aerosols, sensors like MODIS, MISR, GOES, OMI, CALIPSO, the relationship/connection between satellite retrievals and ground observations; what ground monitoring sites can be used to support your analyses.

 Lab and Homework

Lectures, individual home work assignments, lab, including class presentation of each student on a selected topic which will be summarized in a written work and submitted at the end of semester. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.

 Book references:

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 Journal references:

Atmospheric Chemistry and Physics

Atmospheric Measurement techniques

Remote Sensing of Environment

GRL

International Journal of Remote Sensing

Environmental pollution

Science of the total environment, Science, Nature

 Online reading:

NASA Remote Sensing Online Tutorial

 

Course description

 REMOTE SENSING TO MONITOR ENVIRONMENTAL DISASTERS

 פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי לינזון

  Course objectives: Learn about different satellite data sources, basics of environmental damage and how we can monitor each of the following: forest fires, dust storms, anthropogenic impact and stress on the ground, pollution transport and fate. Develop critical skills in: searching, archiving, evaluating, analyzing and applying information presented in current scientific and professional literature, to provide students with a conceptual and practical applications of Remote Sensing (RS) to environmental monitoring. The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and what satellite measure; different approaches/algorithms to retrieve aerosols, sensors like MODIS, MISR, GOES, OMI, CALIPSO, the relationship/connection between satellite retrievals and ground observations; what ground monitoring sites can be used to support your analyses.

 Lab and Homework

Lectures, individual home work assignments, lab, including class presentation of each student on a selected topic which will be summarized in a written work and submitted at the end of semester. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.

 Book references:

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 Journal references:

Atmospheric Chemistry and Physics

Atmospheric Measurement techniques

Remote Sensing of Environment

GRL

International Journal of Remote Sensing

Environmental pollution

Science of the total environment, Science, Nature

 Online reading:

NASA Remote Sensing Online Tutorial

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת