חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות מחקר כמותיות
  Research Methods in Geography  
0349-2409
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200232 יד אבנרשיעור ות פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיטות מחקר כמותיות – 0349.2409.01

תואר ראשון, שנה ב', סמסטר א'

חדר 232 בנין יד אבנר, יום ד' 10-12

סילבוס Syllabus

מרצה:

ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי

   מתרגל:

 שמואל שמרת

  מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע וכלים לביצוע מחקר כמותי בגיאוגרפיה ויכלול הכרות עם הנושאים הבאים: שיטות סטטיסטיות לניתוח משתנים א-מרחביים ומרחביים; שיטות לחקירת התפלגות מרחבית של תופעות המוגדרות על פי מיקום האובייקטים במרחב.

 The course is aimed at providing knowledge and tools for implementing quantitative research in Geography including: Statistical analysis methods of spatial and non-spatial variables and methods to analyze spatial distributions of spatial phenomena.

דרך הלימוד

שעורי הקורס יוקדשו להרצאות ובנוסף תרגול נושאים נבחרים. תרגילי הבית מיועדים לפיתוח יכולות מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית ,SPSS , JMP, ומיומנות בסיסית בשימוש במערכות מידע גיאוגרפי בתוכנת GeoDA.

דרישות קדם חובה: סטטיסטיקה לגאוגרפים

Prerequisites: Statistics

המלצות קדם וקורסים ללימוד בו זמני

מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א, ב), SPSS

Recommended prerequisites and courses for simultaneous studies: GIS 1 and 2, SPSS

דרישות הקורס

 1. הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם. הגשת כל התרגילים היא תנאי למתן ציון בקורס.
 2. מבחן – בסוף הסמסטר.
 3. יש לבקר באתר הקורס ב-Moodle לאחר כל שיעור.
 4. נוכחות בכל השיעורים היא חובה.

ציונים  ומטלות בקורס

ממוצע תרגילים 30%, מבחן סופי 70%

Grade=   Assignments *(30%) + Exam (70%)*

קורס המשך: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

מבנה הקורס:

חקר של משתנה כמותי בודד והקשר בין משתנים כמותיים

 • מבוא וחזרה על מושגי יסוד בסטטיסטיקה (אוכלוסייה, מדגם, התפלגות נורמלית, מתאם)
 • מבנה של מחקר כמותי
 • רגרסיה ליניארית
 • תרגול מורחב: חקר של קשר בין משתנים כמותיים בעזרת SPSS
 • רגרסיה לא ליניארית
 • תרגול והכרת תכנת SAS וגם הכרה עם תכנות SAS ו-JMP
 • תצוגה גראפית של תוצאות

חקר של משתנה איכותי בודד וקשר בין משתנים איכותיים

 • מבחן c2 (chi-square) ובחינת השערות לקשר בין משתנים איכותיים
 • חיזוי של משתנה איכותי בדיד באמצעות רגרסיה לוגיסטית

תכנון מדגם

חקר של התפלגות מרחבית של משתנה כמותי

 • אפיון תפרוסת מרחבית (התפלגות פואסון(
 • אינדקס השכן הקרוב
 • אוטוקורלציה מרחבית (MORAN I)
 • תרגול מורחב: חישוב  MORAN I עם תכנת GeoDA
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)
 • תרגול מורחב: חישוב LISA  ב-GeoDA

חזרה לקראת המבחן

Course program

Analysis of phenomena characterized by one and two quantitative variables

 • Population and sample, normal distribution
 • Structure of the quantitative research
 • The use of basic statistics (mean, STD, correlation)
 • Transformation of variables
 • Linear regression
 • SPSS, SAS and JMP
 • Graphical presentation of results
 • Multiple linear regression

Analysis of qualitative variables

 • Comparison between population distributions
 • Use of the Chi-square criterion
 • Sample planning

Analysis of spatial patterns

 • Characterization of point patterns (Poisson criteria, Nearest Neighbor analysis)
 • Spatial autocorrelation (Moran I)
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)

Summary of the course

ביבליוגרפיה (ספריית החוג או ספריית מדעי החברה):

 1. אילה כהן, שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה ויישומיהן, חיפה, מכלול אקדמיה, 2003 (ספריית מדעי החברה, מספר מערכת 001922539)
 2. Bryman, Alan & Cramer, Duncan (1999). Quantitative Data Analysis: A Guide for Social Scientists. London and New York: Routledge.
 3. Clark, W.A.V & Hosking, P.L. (1986). Statistical Methods for Geographers. John Wiley & Sons.
 4. Matthews, John A.(1981). Quantitative and Statistical Approaches to Geography- a practical Manual. Pergamon Press.
 5. Shaw, Gareth and Wheeler, Dennis (1994). Statistical Techniques in Geographical Analysis (Second Edition). London: David Fulton Publishers.

מקורות סרטונים באתר Youtube – קישורים:

Normal distribution

http://www.youtube.com/watch?v=e-K0LQeEexk&feature=mfu_in_order&list=UL

Correlation and simple regression
http://www.youtube.com/watch?v=35NWFr53cgA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ocGEhiLwDVc

http://www.youtube.com/watch?v=unil0JmtU0g&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=_Rm8W-c6Xko&feature=channel

Confidence interval, error of the 1st and 2nd type

http://www.youtube.com/watch?v=taEmnrTxuzo good (quick speech)

http://www.youtube.com/watch?v=Hn6C21GC0vA

Nonlinear regression

http://www.youtube.com/watch?v=lwLwI-awanE

http://www.youtube.com/watch?v=HtzE-HmAcwk (Part 1 of 6)

http://www.youtube.com/watch?v=6TL4qp5Jt_k  (Part 2 of 6)

Chi-square
http://www.youtube.com/watch?v=Ahs8jS5mJKk  SPSS, (3)

Logistic Regression

http://www.youtube.com/watch?v=ODyRncSMMo4&feature=c4-overview&list=UU3j4fRCt2VGsttiPs9DXWMQ

http://www.youtube.com/watch?v=ILEdg0UTTXQ&feature=c4-overview&list=UU3j4fRCt2VGsttiPs9DXWMQ

http://www.youtube.com/watch?v=8EOv-01M5rs&feature=c4-overview&list=UU3j4fRCt2VGsttiPs9DXWMQ

Poisson distribution
http://www.youtube.com/watch?v=2zK3KpV3bx4  
http://www.youtube.com/watch?v=JR-1ftUj__Y 

GeoDA Spatial Autocorrelation

http://www.youtube.com/watch?v=esjIfIoJ_0w

Ripley K

http://www.youtube.com/watch?v=RPyJwYqyBuI

http://www.youtube.com/watch?v=JIMA0pLXaVc&feature=related

 מקורות על SPSS

 • SPSS בדרך הקלה: יישומים סטטיסטיים במחשב בשיטת צעד אחר צעד. מיכל משיח איזנברג.
 • המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS  מחבר/עורך: שריד, מרים, שריד, יוסף, קרית חיים : מכון שריד - שרותי מחקר והדרכה

מקורות על GeoDA

https://geodacenter.asu.edu/learning/tutorials

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת