חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  טיפול בפסולת בישראל
  Waste Treatment  
0349-2266-01
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1400-1600013 יד אבנרשיעור ות ד"ר בלסלב ירון ירגן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מרצה: מרצים אורחים

 

רכז הקורס: ד"ר ירון בלסלב

 

תיאור הקורס: פסולת היא סוגיה סביבתית ראשונה במעלה, ואחת ההתמודדויות המורכבות לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה. קורס זה סוקר את התפתחות מדיניות הטיפול בפסולת בארץ ובעולם והדרכים השונות לטיפול בפסולת. הקורס יבחן את קשיי הרשויות האמונות על האיסוף והמיון והחלופות השונות לטיפול בפסולת. הקורס יעסוק גם בסוגיות כלכליות, חברתיות ופוליטיות של חלופות הטיפול בפסולת. הקורס משלב שיעורים בכיתה עם מרים אורחים וימי סיור מלאים אל אתרי המחזור והטיפול בפסולת ברחבי הארץ. בסיורים תיערך היכרות מעמיקה עם דרכי הטיפול בפסולת, הכרת המומחים בשטח, והשוואת התיאוריה למציאות.

הקורס נערך תוך שיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל אביב לאיגוד ערים דן לתברואה.

 

מבנה הקורס: קורס מבוסס סיורים המתקיים אחת לשבועיים וכולל:

    - 4 שיעורים בכיתה בימי ג' בשעה 14:15 בבניין יד-אבנר,

    - 3 סיורים בימי יום ה', בשעות 17:00-08:00 (השתתפות חובה).

 

מטלות הגשה: לקראת כל אחד משלושת הסיורים יינתן חומר קריאה נרחב עבור עבודה בקבוצות. לקראת כל סיור, כל קבוצה תתבקש להגיש שלוש שאלות למומחים לפי חומר הקריאה המלווה את הסיור. לאחר הסיור, הקבוצה תגיש דו"ח סיור באורך עמוד אחד המשווה את חומר הקריאה לאתרים שנראו בשטח, ומתייחס אל אחת מהשאלות שהעלו לקראת הסיור. הנחיות מפורטות למטלות יינתנו לקראת כל סיור. כל מטלה מהווה 10% מהציון הסופי (סה"כ 3 מטלות).

 

חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים והסיורים, קריאת חומר הקריאה (בעיקר באנגלית), הגשת 3 מטלות בקבוצות, מבחן מסכם.

 

דרישות קדם: אין

 

ציון הקורס: מטלות- 30%, מבחן- 70%

 

הערות חשובות:

1) הקורס מתקיים אחת לשבועיים, ומשלב שיעורים 4 שיעורים בימי ג' ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

2) סילבוס מפורט, כולל פירוט הסיורים יפורסם במהלך סמסטר א' - בהתאם לתיאומי אתרי הסיורים.

3) מספר המשתתפים בקורס מוגבל, לאור ההסעה והכניסה לאתרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת