חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות הגיאוגרפיה המדינית
  Political Geography  
0349-2265-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1200-1400120 יד אבנרשיעור ות ד"ר קרטין אמנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס סוקר ומנתח סוגיות נבחרות העומדות בבסיס התנהלותן של מדינת הלאום. דן במניעי כינונה בעת המודרנית ובאופן גיבושה בסיועו של רעיון הלאומיות. עומד על טבעו ומהותו של רעיון הריבונות ועל תפקידה של הטריטוריה בעיצוב דפוס פעולתן של מדינות. עוד הוא כולל דיון בפרדיגמות גיאו- פוליטיות וניתוח של התפתחות מערכת יחסי הגומלין בין תופעת הגלובליזציה לבין מדינת הלאום.
חובות הקורס: נוכחות חובה , עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.

Course description
The course introduces the evolution of geopolitical paradigms and explore the development of the nation-state concept. He addresses the linkages between the national identity and the political organization of territory, the political and economic forces that are undermining the modern nation-state system and its relationship with globalization.
Grade: exam: 100%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת