חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עיור, ערים, עירוניות
  Urban Geography  
0349-2264
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200115 יד אבנרשיעור ות ד"ר צפריר-ראובן אורנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

עיר, ערים, עירוניות

ד"ר אורנה צפריר-ראובן

 

הקורס 'עיר, ערים, עירוניות' נועד להקנות בסיס ידע מסודר ורחב אודות התופעה ושמה "עיר" על כל היבטיה. במסגרתו יילמדו מגוון נושאים המהווים יסוד לתחומים שונים ומגוונים בתחום הגיאוגרפיה העירונית והתכנון העירוני.

 

נושאי הקורס:

עיר, עיור ועירוניות בעולם: התפתחות, תפרוסת, מאפיינים

עיור ופיתוח כלכלי, עיור ותהליכים דמוגרפים

מהעיר הקדם תעשייתית עד לעיר הפוסט תעשייתית

על מערכות עירוניות -  URBAN SYSTEMS:

התפתחות המערכת העירונית והבנת מרכיביה

גישות לניתוח והבנה של מערכות עירוניות

גלובליזציה וערי עולם: מאפיינים, גישות ושיטות לדירוג ערי עולם.

על העיר כ'מערכת' – CITY AS SYSTEM

הבנת המבנה העירוני: שימושי קרקע, קבוצות חברתיות, דינמיקה עירונית.

מודלים לניתוח מבנה עירוני  

מע"ר ומסחר  בעיר – מהעיר התעשייתית עד לעיר הגלובלית.

גישות תכנון מרכזיות שהשפיעו על העיר

תהליך הפירבור ומרחבים מטרופוליטניים

קבוצות חברתיות בעיר 

 

דרישות הקורס:

  • נוכחות חובה
  • מבחן מסכם

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת