חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תהליכי זיהום מים:שיטות שדה ומעבדה
  Water pollution:Processes in water pollution  
0349-2245
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1000-1400013 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במהלך הקורס התלמידים ילמדו את המקורות, התהליכים והמנגנונים של זיהום מים, החל מתפיסות כלליות, זיהום ממקורות אנטי-מיקרוביאלים וכימיים, וכן שיטות שדה לדגימה ומדידה ובסיסי ניתוח מעבדה.

דרישות קדם: כלים הידרוגאולוגיים, כימיים ואיזוטופיים

Course description

In the course, students will study the sources, processes and mechanisms of water pollution ranging from general concepts, contamination from antimicrobial and chemical sources, as well as field methods for sampling and measurement and the basics of laboratory analysis.

Prerequisites: hydrogeology, chemical and isotopic tools

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת