חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית
  Environmental Historical Geography  
0349-2234-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1200-1400115 יד אבנרשיעור ות ד"ר בלסלב ירון ירגן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס בוחן את יסודות המחקר הגיאוגרפי-היסטורי. במסגרת זו נדון בהתפתחות דיסציפלינת הגיאוגרפיה ההיסטורית בארץ ובעולם, בקשרי דיסציפלינה זו עם מדע הגיאוגרפיה, בהשפעת אירועים ותהליכים היסטוריים על התפתחות הנוף ובדרכים לביצוע מחקר גיאוגרפי-היסטורי בעידן הדיגיטאלי. בכלל זה נלמדים נושאים שונים מתחום המידע הגיאוגרפי-היסטורי כגון חתכי רוחב ואורך, יתרונות ומגבלות מקורות מידע היסטוריים ועוד. הקורס מורכב משיעורים בכיתה וסיורים בשטח.


נושאי לימוד עיקריים: מהי הגיאוגרפיה ההיסטורית, התפתחות החשיבה הגיאוגרפית-היסטורית, גישות שונות למחקר, חתכי אורך ורוחב, מקורות גיאוגרפיים-היסטוריים, אמינות מקורות היסטוריים, שימוש בכלים מתקדמים במחקר היסטורי, גיאוגרפיה-היסטורית בארץ-ישראל, מחקר גיאוגרפי-היסטורי במאה ה-21.

 

שיטת הלימוד: הקורס מורכב משיעורים בכיתה, קריאה מודרכת של מאמרים וסיורים בשעת הלימוד בתל אביב-יפו. העברת השיעורים מתבססת על הרצאות, קריאה מודרכת ודיונים. הסיורים מהווים "שיעור בשטח", בהם מומחש החומר הנלמד בכיתה דרך בחינת הגיאוגרפיה-ההיסטורית של העיר.

 

חובות התלמידים: נוכחות בשיעורים ובסיורים, קריאת חומר הלימוד, השתתפות פעילה והגשת תרגיל.

תרגיל: התרגיל נועד להתנסות בניתוח מקורות גיאוגרפיים-היסטוריים.

מבחן: המבחן כולל את החומר הנלמד בשיעורים, בסיורים ובחומר הקריאה.

דרישות קדם: אין
ציון הקורס: תרגיל- 30%, מבחן- 70%

Course description

Course description: The course examines the foundations of historical-geographical research. In the course we shall discuss the development of the historical-geographical discipline in Israel and the world, the relations between this discipline and the science of geography, the effect of historical events and processes on landscape development, and the ways to conduct an historical-geographical research in the digital era. For this purpose, different historical-geographical tools will be discussed, such as vertical and horizontal cross-sections, the advantages and disadvantages of historical sources etc. The course is based on lessons in class and field excursions.


Main topics: the nature of historical-geography, the development of the historical-geographical thought, different research attitudes, vertical and horizontal cross-sections, historical-geographical sources, credibility of historical sources, use of advanced tools in historical-geographical research, historical-geography in Israel, historical-geographical research in the 21st century.


Teaching methods: the course is based on lessons in the class and excursions in Tel Aviv-Jaffa during class time. The lessons are based on lectures, reading and discussions. The excursions are "field lessons", where the materials which have been taught in class will be demonstrated through the historical-geography of the city.


Students' duties: Attendance and active participation in the lessons and excursions, reading the reading materials, submitting one exercise.

Exercise: 

Exercise: Analyzing historical geographical sources.

Examination: All classes, reading materials, and excursions.

Course prerequisite: none.

Assessment: 30% exercise, 70% final exam

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0349-2234-01 יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית
Environmental Historical Geography
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בלסלב ירון ירגן

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

 

יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית

שיעור יסוד (שו"ת), בהדרכת ד"ר ירון בלסלב

סמסטר א' תשע"ט, יום ב', 14:00-12:00, כיתה 227

 

שעת קבלה: יום ב', 15.00-14.00, חדר 206 (בתיאום מראש)

דוא"ל: yaronbal@post.tau.ac.il   טלפון נייד (עבור הסיורים): 050-4836659

 

הקורס בוחן את יסודות המחקר הגיאוגרפי-היסטורי. במסגרת זו נדון בהתפתחות דיסציפלינת הגיאוגרפיה ההיסטורית בארץ ובעולם, בקשרי דיסציפלינה זו עם מדע הגיאוגרפיה, בהשפעת אירועים ותהליכים היסטוריים על התפתחות הנוף ובדרכים לביצוע מחקר גיאוגרפי-היסטורי בעידן הדיגיטאלי. בכלל זה נלמדים נושאים שונים מתחום המידע הגיאוגרפי-היסטורי כגון חתכי רוחב ואורך, יתרונות ומגבלות מקורות מידע היסטוריים ועוד. במסגרת הקורס, יוצגו בכיתה ובשטח תהליכים גיאוגרפיים-היסטוריים הבאים לידי ביטוי בתל אביב-יפו.

 

נושאי לימוד עיקריים: מהי הגיאוגרפיה ההיסטורית, התפתחות החשיבה הגיאוגרפית-היסטורית, גישות שונות למחקר, חתכי אורך ורוחב, מקורות גיאוגרפיים-היסטוריים, אמינות מקורות היסטוריים, שימוש בכלים מתקדמים במחקר היסטורי, גיאוגרפיה-היסטורית בארץ-ישראל, גיאוגרפיה-היסטורית במאה ה-21.

שיטת הלימוד: הקורס מורכב משיעורים בכיתה וסיורים בשעת הלימוד ברחבי תל אביב-יפו. תכני השיעורים מתבססים על הרצאות, קריאה מודרכת ודיונים. הסיורים מהווים "שיעור בשטח", בהם מומחש החומר הנלמד בכיתה דרך בחינת הגיאוגרפיה-ההיסטורית של העיר.

דרישות קדם: אין

חובות הקורס:

 1. השתתפות בשיעורים ובסיורים.
 2. קריאה של חומר הקריאה לקראת כל שיעור.
 3. הגשת תרגיל במועד המצוין.
 4. בחינה סופית.

ציון: תרגיל- 30%, מבחן- 70%

תאריך הבחינה: בהתאם לידיעון הקורסים והודעת המזכירות

נושאי השיעורים וקריאת חובה:

שיעור 1, 15.10.2018: מהי גיאוגרפיה היסטורית?

 • יוסי בן-ארצי, מגרמניה לארץ הקודש, ירושלים, תשנ"ו, מבוא- מעגלי המחקר, עמ' 45-11

 

שיעור 2, 22.10.2018: התפתחות הגיאוגרפיה-ההיסטורית

 • Alan R. H. Baker, Geography and History: Bridging the Divide (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), Chapter 1: On the Relations of Geography and History, pp. 1-36

 

שיעור 3, 29.10.2018: מקורות למחקר גיאוגרפי-היסטורי

 • Robin A. Butlin, Historical Geography: Through the Gates of Space and Time, (London : Arnold ,1993), Chapter 4: Sources of Evidence and Data in Historical Geography, pp. 73-97
 1. חלוקת תרגיל הגשה, להגשה עד השיעור ב-24 בדצמבר.

 

שיעור 4, 05.11.2018: סיור ביפו העתיקה

חומר רקע לסיור:

 • רות קרק, יפו, צמיחתה של עיר, 1799-1917, (ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1984), פרק 2: הגידול העירוני, עמ' 115-42
 • שמואל גילר, נמל יפו בשלהי התקופה העות'מאנית ובראשית שנות המנדט הבריטי, בתוך: ירון בלסלב, יוסי כץ ויצחק שנל (עור'),  מרחבים בשינוי: תמורות גיאוגרפיות בארץ ישראל וסביבתה, סדרת מרחבים: קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון, כרך 7, אוניברסיטת תל אביב, 2016, עמ' 220-189

 

שיעור 5, 12.11.2018: שימושים של גיאוגרפיה היסטורית – פרופ' גדעון ביגר

 

שיעור 6, 19.11.2018: סיור ביפו החדשה והמושבה האמריקאית-גרמנית

חומר רקע לסיור:

 • שמואל גילר, "רחוב היהודים", קתדרה, 157, 2015, עמ' 76-53
 • נילי ליפשיץ, שמחה לב-ידון וגדעון ביגר, מקור העץ וגיל עצים במושבה האמריקאית ביפו, קתדרה 47, יד יצחק בן-צבי, 1988, עמ' 70-78

 

שיעור 7, 26.11.2018: סיור מתחם התחנה ונווה צדק

 

שיעור 8, 03.12.2018: ניתוח גיאוגרפי של מקורות היסטוריים

 • יוסי בן-ארצי, "ניתוח גיאוגרפי של מקורות היסטוריים- בהדגמת שחיזור מערך הפיסי של משמר הירדן", אופקים בגיאוגרפיה, גיליון 6, 1982, עמ' 48-35

שיעור 9, 10.12.2018: המשך ניתוח גיאוגרפי של מקורות היסטוריים

 

שיעור 10, 17.12.2018: מפות וצילומי אוויר כמקור למחקר

 • Haim Goren, "Sacred, But Not Surveyed: Nineteenth-Century Surveys of Palestine", Imago Mundi, Vol. 54, 2002, pp. 87-110

 

שיעור 11, 24.12.2018: הממ"ג ככלי גיאוגרפי היסטורי

 • Anne K. Knowles, "Emerging Trends in Historical GIS", Historical Geography, Vol. Vol. 33, 2005, pp.
 • Merrick L. Berman, "Boundaries or Networks in Historical GIS: Concepts of Measuring Space and Administrative Geography in Chinese History", Historical Geography, Vol. 33, 2005, pp.118-133

 

שיעור 12, 31.12.2018: חתכי אורך ורוחב

 • יהושע בן-אריה, "למהותה של הגיאוגרפיה ההיסטורית", מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל,  (תש"ל, 1970), עמ' 138-160

 

שיעור 13, 07.01.2019: המחקר הגיאוגרפי-היסטורי בראשית המאה ה-21

 • ריכב רובין, גיאוגרפיה היסטורית בישראל­– כיווני מחקר  ומגמות מתודולוגיות, קתדרה, 100 (תשס"א, 2001), עמ' 339-360

 

 

הערות:

 • הסיורים יצאו בהסעה מבניין יד אבנר בשעה 12.00 (ולא 12.15). ההסעה תחזור ליד אבנר בשעה 14.00 (ולא 13.45).
 • במידה ולא תתקיים הסעה מכל סיבה שהיא (טכנית, תקציבית וכו'), הסיורים יתקיימו כמתוכנן בשטח ת"א-יפו בהגעה עצמאית, כפי שהדבר נעשה בעבר.
 • במידה ועקב מזג האוויר לא יתאפשר לקיים סיור, יועבר שיעור בכיתה והסיור ידחה בשבוע.
 • הסיורים מהווים שיעור בשטח –  יש להביא אמצעי כתיבה.
 • המבחן כולל את השיעורים, הסיורים, התרגילים וחומר הקריאה של הקורס.
 • תרגיל ההגשה מוגדר כחובה. בלעדיו לא יינתן ציון סופי בקורס.
 • חובת נוכחות – יש להגיע לכל השיעורים, להוציא מקרים מיוחדים כגון מחלה, שירות מילואים או חופשת לידה. בכך נכללים גם הסיורים בקורס, המהווים שיעורים המועברים בשטח. מעבר לשלושה חיסורים לא יינתן ציון סופי בקורס. מקרים חריגים ידונו בוועדת הוראה בלבד.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת