חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חופי הים התיכון של ישראל
  The Mediterranean Shores of Israel  
0349-2178
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1800115 יד אבנרשיעור ות ד"ר רון צבי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חופי ים התיכון של ישראל

 דר' צבי רון

בקורס נעסוק במרכיבים הפיסיים והאנושיים של יחידות הנוף השונות של רצועת החוף הים תיכוני של ארץ ישראל: בים הרדוד, בשפת הים  (BEACH) וברצועת החוף הסמוכה לה (BACK SORE) .

נלמד על התהליכים הגאומורפולוגיים המעצבים את החופים: תהליכי גידוד (abrasion) וסחיפה erosion)). הרבדהsedimentation  ימית ויבשתית, תנועות בלית mass movement))  וסכנותיהם.

נלמד על יחסי הגומלין ההדדיים שבין המרכיבים הגיאולוגיים, הגיאומורפולוגיים, ושל פעילות האדם בחופים אלה: ניצול משאבי החוף,  הפיתוח היישובי, התיירותי, הכלכלי והתכנוני, ועל השיקולים האקולוגיים, תוך שימת דגש על השפעת המהפך שחל בחמישים השנים האחרונות בערך הנדל"ן של האזור, שהשתנה מאזור שולי  לאזור יוקרתי.

נעסוק בתחרות על שימושי הקרקע השונים בחוף, ובחלופות, האלטרנטיבות,  המתבקשות ובהשפעת שימושי הקרקע, התכנון והפיתוח על עיצובה  של רצועת החוף.

נלמד על השפעת הפיתוח בחוף על שינויי רוחב שפת הים ועל הפגיעה בחוף: השפעת כריית חול וזיפזיף, בניית שוברי גלים מנותקים, מרינות, ייבוש הים והכשרת פארקים.

נעסוק בגלישות ובקצב הנסיגה של מצוקי הכורכר ובסכנתם לאדם. נלמד על השפעת הפיתוח על הגברת הסכנות ועל  דרכים למניעתם או לצמצומם.

   נושאי הקורס:

1. חופים חוליים - מקור החולות בחופי ים התיכון בארץ ישראל

2. ש פ כ י   נ ח ל י ם   ל י ם

3. שוברי גלים מנותקים והיווצרות שירטומות

4. כריית חולות וזיפזיף בחופים

5. "רכסי" הכורכר

6. גלישות ונסיגות מצוקי הכורכר

7. טבלות גידוד וסלעי חוף

8. מרינות ומעגנות

9. מגורי יוקרה ויישובי יוקרה בקרבת שפת הים

10. מדרון יפו : פארק -חוף  במקום חוף –ים

 

ביבליוגרפיה בעברית

אלמגור, ג., 2002, חוף הים התיכון של ישראל, המכון הגיאולוגי ירושלים, דו"ח מס'     GSI/13/02

בקלר, נ., ניר, י. ופרת, א., 1980. גיאומורפולוגיה של החוף בין חיפה לזיקים - דו"ח ביניים לשרות לאיכות הסביבה, משרד הפנים. המכון הגיאולוגי, ירושלים.

 גבירצמן, ג., 1990, הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה של השרון ומדפו הים תיכוני, מתוך: דגני, אץ, ד., גרוסמן וא., שמואלי, עורכים, בין ירקון לכרמל, ארץ, מחקרים ופרסומים  בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב, משרד הבטחון ההוצאה לאור, עמ' 19 – 60.

 גביש א. ונ. בקלר, 1990, רצועת חוף השרון – גורמים ותהליכים גיאומורפולוגיים וסדימנטולוגיים,  מתוך: דגני א., ד. גרוסמן וא. שמואלי (עורכים),  השרון בין ירקון לכרמל, עמ' 61 -82, הוצאת ארץ ומשרד הביטחון, תל אביב.

דגני, א., 1994, הערכת תהליכי סחיפה, השקעה והסעת חול, בעזרת תצלומי אוויר, בחוף המרכזי והדרומי של ישראל. חיבור לקבלת תואר מוסמך במחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

 דו"ח ועדת הזיפזיף, 1964, מוגש לשר הפיתוח והשיכון, ירושלים.

ניר, י., 1976: שוברי גלים מנותקים, דורבנות וגופים מלאכותיים אחרים בחוף הים התיכון והשפעתם על מבנה החוף של ישראל. דו"ח מס' ג"י / 76/2 , המכון הגיאולוגי – המחלקה לגיאולוגיה ימית, ירושלים.

ניר, י., 1989: חופי הים התיכון של ישראל וצפון סיני – היבטים סדימנטולוגיים. דו"ח מס' 88 / 39 / GSI , המכון הגיאולוגי, ירושלים.

ניר, י., 1994. מצוקי הכורכר בחוף הים התיכון של ישראל. אריאל, מס' 105-106, עמ' 121-133.

ספרא, ד., 1962, צורות המסה בטבלת הגידוד ובמזקף החופי  של חוף הכרמל הדרומי, מחקרים בגיאוגרפיה של  ארץ ישראל, ג', עמ' 15 -30.

פינקלשטיין, א., 1987, מרינה בהרצליה – מחקר במודל סדימנטולוגי, דו"ח סופי. פ.ס 87 / 202, המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית, קריית הטכניון, חיפה.

פרת, א. ואלמגור, ג., 1996. סיכונים לאורך מצוק השרון. המכון הגיאולוגי, דו"ח GSI\5\96, ירושלים.

צביאלי, ד., 2000, השפעת הקמת המרינה בהרצליה על רוחב החופים בסביבתה. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך" במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה.

רון צ., 1962, החלוקה הפיסיוגראפית של הרצועה המערבית  בחוף הכרמל הדרומי, מחקרים בגיאוגרפיה של  ארץ ישראל, ג', עמ' 31 -40.

רון, צ., 1982, הרס המתלול החופי בנתניה ונסיגתו, מתוך: שמואלי, א. וברור מ., (עורכים), ספר נתניה, עמ' 45 –67, עם עובד.

רון, צ., 1989. תהליכי גלישות ושיעורי הנסיגה של המצוק החופי בגבעת עליה, יפו, מרחבים, קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של א"י והמזרח התיכון 3, עמ' 124 –145, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.

רון, צ., 1996. השתנות שפת הים של הרצליה בעקבות בנית המרינה, כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית, תקצירים,  עמ' 122 –123,  אוניברסיטת תל אביב.

צבי רון, 2013, חופים , מתוך: צבי רון ונ. גולדשלגר, פרקים בעיצוב נופי כדור הארץ – השפעת פעילות הכוחות החיצוניים (גאומורפולוגיה) , פרק 4, עמ' 145 – 267, עלה כספר מקוון באתר מכון מופ"ת. את הספר ניתן להוריד בחינם בכתובת: ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

צבי רון, 2013, תנועות בלית , מתוך: צבי רון ונ. גולדשלגר, פרקים בעיצוב נופי כדור הארץ – השפעת פעילות הכוחות החיצוניים (גאומורפולוגיה) , פרק 3,עמ' 103 – 138, עלה כספר מקוון באתר מכון מופ"ת.

 את הספר ניתן להוריד בחינם בכתובת: ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

רון, צבי וצפורה, 2012, מצוקת המצוקים, סרט וידאו העוסק בגלישות מצוקי הכורכר בחופי ישראל וסכנותיהם. קישורית ל-,YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=X5yct0Ixdk8#t=135s

in English

Almagor, G., Gill, D. and I. Perat, 1998, Marine Sand Resources Offshore Israel, Report GSI/25/98, Geological Survey of Israel.

Baird, W.F. & Associates Ltd., and Research Planning Inc., 1996, City of Herzliya, Analysis of beach erosion. Baird & Associates Ltd. , Ottawa, Ontario, Canada, and Research Planning Inc. , Colombia, South Carolina, U.S.A.

Bird, E., 2000, Coastal Geomorphology, an Introduction, John Wiley.

Rosen, D.S., 1992, Study of 50 years coastal changes at Hadera, Israel. Proceeding of the Twenty-third international conference, Coastal Engineering 1992, pp. 3399-3412, Venice, Italy.

Shirman, B. and Y. Melzer, 2002, Mediterranean sea level changes over the period 1961-2000,  FIG XXII International Congress Washington, D.C. USA, April 19-26

 

דרישות הקורס:

בחינת סיום.

Course description

Israel's Mediterranean Sea Shores

Dr. Zvi Ron

 

This course deals with the physical and human factors of the different landscape units of Israel's Mediterranean Sea shore, in the shallow sea, on the beach and on the back shore.

This course deals with the geomorphological processes that shape the shores: processes of abrasion and of erosion, sedimentation – both sea and land, mass movement processes and the dangers involved.

We will study the interrelation between the geological factors, the geomorphology, and man's activity on these shores: utilization of coastal resources, settlement factors, urban and tourist development, economics and planning, as well as ecological considerations, all the while emphasizing the turnaround in real estate values over the last fifty years, changing the area from marginal to prestigious.

This course deals with the competition regarding different coastal land use, the alternatives of choice and the effect of land use, planning and development on the design of the coastal strip.

We will study the effect of coastal development on the changes in beach width and on the damage to the shore: the effects of mining sand and coarse sand (zifzif), building disconnected breakwaters, marinas, drying up the sea to replace the beach and the nearby shallow sea with building areas and parks.

We will deal with landslides and the rate of retreat of the kurkar (limey sandstone) cliffs and the danger they pose to the population. We will study the influence of development on the increase in hazards, and methods by which these can be eliminated or reduced.

 

Course topics:

  1. Sandy beaches – The source of the sand on the Mediterranean beaches of Israel.
  2. River mouths to the sea
  3. Disconnected breakwaters and the creation of tombolos.
  4. Mining of sand and coarse sand (zifzif) on the shores.
  5. The kurkar (limey sandstone) "ridges".
  6. Landslides and retreat of the kurkar cliffs.
  7. Abrasion tables and beach rocks.
  8. Marinas and docking facilities
  9. Prestigious homes and settlements near the sea shore.
  10. The "Jaffa slope park": a park replacing the shore.

 

 

Bibliography (Hebrew)

Almagor, G., 2002. Israel's Mediterranean Sea Shore, The Geological Survey of Israel, Jerusalem, Report no.  GSI/13/02. (In Hebrew)

Beckler, N., Nir, Y. and Perat, A., 1980. Geomorphology of the Coast between Haifa and Zikkim – Interim report to the Environmental  Services, Ministry of the Interior, The Geological Survey of Israel, Jerusalem. (In Hebrew)

Gwirtzman, G., 1990. The Geology and Geomorphology of the Sharon Area and Shelves in the Mediterranean Sea, in Dgani, A., D. Grossman and A. Shmueli (eds.) Between Yarkon and Carmel, Land, Research and Publications in Geography. Tel-Aviv University, Ministry of Defense publications, pp. 19-60. (In Hebrew)

Gavish, A. and N. Beckler, 1990. The Sharon Shoreline – Geo-morphological and Sedimentationary Causes and Processes, in  Dgani, A., D. Grossman and A. Shmueli (eds.) The Sharon Region Between Yarkon and Carmel, pp. 61-82, publ. by Eretz and Ministry of Defense, Tel-Aviv. (In Hebrew)

Dgani, A., 1994. Evaluation of Processes of Erosion, Sedimentation [submerging] and Movement of Sand, With the Aid of Aerial Photos, in the Central and Southern Coast of Israel. M.Sc. thesis submitted to the Department of Geography, Bar Ilan University, Ramat Gan. (In Hebrew)

Report of the Zifzif Committee, 1964, submitted to the Minister of Development and Housing, Jerusalem. (In Hebrew)

Nir, Y., 1976. Disconnected Breakwaters, Spurs and Other Artificial Bodies on the Mediterranean Coast and Their Effect on the Structure of Israel's Coastline. Report no. GSI/76/2, The Geological Survey of Israel – Department for Marine Geology, Jerusalem. (In Hebrew)

Nir, Y., 1989. The Mediterranean Seashores of Israel and Northern Sinai – Sedimentological Aspects. Report no. GSI/39/88, The Geological Survey of Israel, Jerusalem. (In Hebrew)

Nir, Y., 1994. The Kurkar (Limey Sandstone) Cliffs on Israel's Mediterranean Seashores. Ariel, no. 105-106, pp. 121-133. (In Hebrew)

Safra, D., 1962. The Abrasion Platform and the Cliff of the Southern Carmel Coast, in Research in the Geography of the Land of Israel, 3, pp. 15-30. (In Hebrew)

Finklestein, A., 1987. Marina in Herzliyah – Research of a Sedimentological Model, final report. P.S. 202/87, The Israeli Institute for Research of Marine Engineering, Technion Campus, Haifa. (In Hebrew)

Perat, A. and Almagor, G., 1996. Dangers Along the Sharon Cliffs. The Geological Institute, report GSI/5/96, Jerusalem. (In Hebrew)

Tzvieli, D., 2000. The Effect of Building the Herzliyah Marina on Beach Width in its Vicinity. M.A. thesis submitted to the Department of Geography, Haifa University. (In Hebrew)

Ron, Z, 1962. The Morphographic Configuration of the Southern Carmel Coast, in Research in the Geography of the Land of Israel, 3, pp. 31-40. (In Hebrew)

Ron, Z., 1982. The Destruction of the Coastal Escarpment in Netanya and its Recession, in Shmueli, A. and Brawer, M., eds. The Book of Netanya, pp. 45-67, Am Oved publ. (In Hebrew)

Ron, Z., 1989. Landslide Processes and Rate of Recession of the Coastal Cliff in Givat Aliyah in Jaffa. Merhavim, Collection of Research on the Geography of the Land of Israel and the Middle East, 3, pp. 124-145, Department of Geography, Tel-Aviv University. (In Hebrew)

Ron, Z., 1991. Mass Movements in the Kurkar (Limey sandstone) Cliffs of the Sharon Coast as a Problem for Planning and Development. Conference of the Israeli Geographic Association, abstracts, p. 2, Tel-Aviv University. (In Hebrew)

Ron, Z., 1996. Changes in the Herzliyah Seashore Following the Building of the Marina. Conference of the Israeli Geographical Association, abstracts, pp. 122-123, Tel-Aviv University. (In Hebrew)

Ron, Z., 2013. Coasts, in Z. Ron and N. Goldshlager, Chapters on Earth's Landscape Design – The Effects of the Activity of External Forces (Geomorphology), chp. 4, pp145-267, Online Book on the web of mofet.  The Online book (in Hebrew) can be downloaded without charge from:

ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

Ron, Z., 2013. Mass movements, in Z. Ron and N. Goldshlager, Chapters on Earth's Landscape Design – The Effects of the Activity of External Forces (Geomorphology), chp. 3, pp. 103-138, Online Book on the web of mofet. The Online book (in Hebrew) can be downloaded without charge from:

ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

Ron, Zvi and Zippora, 2012. Cliffs in Distress, Video Film dealing with the sliding of the Kurkar Cliffs on Israel's coasts and the dangers involved. (In Hebrew) YOUTUBE connection:

http://www.youtube.com/watch?feature=player detailpage&v=X5yct01xdk8#t=135s

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0349-2178-01 חופי הים התיכון של ישראל
The Mediterranean Shores of Israel
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר רון צבי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת