חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי
  Introduction to Urban and Regional Planning  
0349-1303-01
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1200-1600120 יד אבנרשיעור ות פרופ פנסטר טובה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

פרופ׳ טובי פנסטר

מתרגלת: גב׳ הגר דויג׳י

מטרת הקורס היא ללמוד את היסודות התיאורטיים ומתודולוגיים של תחום התכנון העירוני והאזורי בעולם ובישראל. הקורס יתמקד בהבנת היסודות הפיסיים, חברתיים ותרבותיים של העיר כיחידה מרחבית מרכזית שבה נעסוק במהלך הקורס. זאת,  תוך סקירת נושאי מחקר עכשוויים הקשורים להתפתחות תכנונית של ערים בעולם . בנוסף יעסוק הקורס בלימוד מושגים בסיסיים מעולם התכנון האזורי בעולם ובישראל.

 הקורס בשנה״ל תש״ף יהיה במתכונת קורס און ליין. כלומר, הסטודנטים ילמדו את יחידות ונושאי הקורס באופן עצמאי בזמנם החופשי כאשר יחידות ונושאי הקורס יועלו לאתר הקורס.

 במהלך הסמסטר יתקיימו לפחות 3 מפגשים פרונטליים בין הסטודנטים לבין המרצה והמתרגלת בימי ב׳ בין 12:00 - 16:00. ההשתתפות  במפגשים אלו היא חובה!

 מפגש מס. 1: תחילת סמסטר ב׳ 9.3.2020

מפגש מס. 2: אמצע סמסטר ב' 20.4.2020

מפגש מס. 3: סוף סמסטר ב׳ 22.6.2020

מטלות הקורס:

4 תרגילים

עבודה מסכמת

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת