חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי
  Introduction to Urban and Regional Planning  
0349-1303
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1600120 יד אבנרשיעור ות פרופ פנסטר טובה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1