חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הדרכה בספריה
  Library Orientation  
0349-1011
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א' הדרכה בי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס: הכרות עם הספרייה ושיפור היכולת של הסטודנטים לאיתור מקורות מידע בספריות הקמפוס.

דרישות הקורס: השתתפות במפגש הדרכה וציון עובר בתרגיל.

 הרשמה: במהלך השבועיים הראשונים של סמסטר א' ניתן יהיה להירשם למפגש ההדרכה בספרייה, שאורכו כשעה וחצי. ההרשמה למפגש תעשה ברישום ידני בספריית החוג או מבאמצעות המייל לכתובת: geogmaps@tauex.tau.ac.il

אישור יישלח לנרשמים דרך המייל.

מועדים: המפגש יתקיים בכמה מועדים, כדי לא לגרום להתנגשות עם קורסים אחרים במערכת השעות של הסטודנטים. על כל סטודנט לבחור מועד אחד מבין המועדים הבאים:

 יום ב'  29.10.18 - בכיתה 227, בשעות: 10:00 - 12:00

יום ד', 31.10.18 - בכיתה 227, בשעות: 08:00 - 10:00

יום ב'  5.11.18   - בכיתה 227, בשעות: 10:00 - 12:00

 תרגיל סיום: התרגיל יינתן בסופו של מפגש ההדרכה. מועד ההגשה של התרגיל – עד 15.11.18.

 מבנה הקורס: חלק ראשון – נערוך הכרות עם מערכת דעת"א: כיצד לאתר פריט מידע (ספר ומאמר) בחיפוש פשוט וחיפוש מתקדם; כיצד להשתמש בסנני המערכת; כיצד לזהות את מיקום הפריט והאם מושאל או זמין; כיצד לבצע הזמנה. לאחר מכן תוצג שיטת המיון לפיה מתנהלות ספריות הקמפוס.

חלק שני – ייערך בספריית ג"ג. יינתן הסבר לגבי שיטת ההשאלה, איחורים וקנסות. בהמשך תערך הכרות עם האחזקות השונות של הספרייה – ספרים, מפות, תצלומי אוויר.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1