חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיגרציה סייסמית
  Seismic Migration  
0341-4192
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1700205 קפלוןשיעור ות פרופ רשף משה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
העקרונות לקבלת מבנה עומק מחתכי זמן גיאופיזיים.
סקירת שיטות המיגרציה המקובלות בעיבוד הנתונים הסייסמים: מיגרציות גיאומטריה, מיגרצית הפרשים, מיגרצית קירכהוף ומיגרציות סטולט. מיגרציות לפני תהליך ה- Stack מיגרציות חלקיות. בחינת דרכים אלטרנטיבות לקבלת מבנה עומק מתוצאות שדה.

Course description

DMO, principles of 2D migration, post-stack migrations, Kirchhoff migration, phase-shift migrations, pre-stack time migration, ray migration, time to depth conversion, depth migrations, reverse-time migration, pre-stack depth migrations, coherency inversion, interval velocity analysis.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
0341-4192-01 מיגרציה סייסמית
Seismic Migration
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ רשף משה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת