חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  נושאים נבחרים באקלים
  select topics in climate  
0341-4146
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  א'0800-1000205 קפלוןשיעור פרופ הרניק נילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים באקלים- כל שנה יבחר נושא אחר.

השיעור מבוסס על קריאה בבית של מאמרים מרכזיים בתחום והצגתם בכיתה, ופרוייקט 

הנושא השנה: התייבשות אגן הים התיכון עם דגש על אזור הלבנט

אזור הים התיכון נחשב כ-"אזור חם אקלימי" (Climate hot spot) בו השפעת ההתחממות תהיה במיוחד מורגשת. לפי המודלים האקלימיים, צפויה מגמת התייבשות בכל אגן הים התיכון לקראת סוף המאה ה-21. עם זאת, גבול אזור ההתייבשות המובהקת עובר באזור הלבנט ולכן מסובך יותר לחזות את עתיד הגשמים באזורנו.

בקורס נקרא מאמרים העוסקים בשאלות מרכזיות הקשורות להתייבשות צפויה באזורנו, ובכלל הים התיכון – מדוע אזורנו יבש מלכתחילה, מה הסיבות המרכזיות להתייבשות הצפויה, ומה ניתן, אם בכלל, להסיק ממחקרים אלו לגבי התפלגות הגשמים העתידית הצפויה באזורנו?   

 

Course description

Each year a different topic relevant to climate will be selected. Students will read papers and present them in class and will submit a project

This year's topic: The drying of the Mediterranean, with a focus on the Levant region

The Mediterranean region is considered a “climate hot spot” - in which the impact of global warming is expected to particularly strong. According to climate models, man induced global warming is expected to cause an overall drying of the Mediterranean Basin by the end of the 21st century. The boundary of this drying region, however, runs through the Levant region, making it harder to predict the future of rainfall in our area.

In this course we will read papers dealing with central questions related to the expected drying of our region and the entire Mediterranean – why is our area dry to begin with, what are the main causes of the expected drying, and what, if anything, can we deduce from these studies regarding the future rainfall distribution in our region?

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת