חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית
  Earthquake and Experimental Seismology  
0341-4082
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'0900-1100204 כיתות דן דודשיעור ד"ר ווסט בלוך ג`יל הלל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית

 

המרצה: דר' הילל ווסט-בלוך                          (חדר 216א', טל' 03-640-5475)

רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית הוא קורס מעשי המציג טכניקות עיבוד אותות לאפיון מלא של רעידות אדמה. בכל פגישה שבועית ננתח צורות גל שהוקלטו באזור ים המלח (על ידי הרשתות DeadSeaNet ו-ISN) על מנת לתרגל את רצף שלבי הניתוח ביצירת קטלוג רעידות אדמה. דגש משמעותי ניתן על גילוי אירועים בסביבה רועשת, אי ודאות בזמני הגעת הפאזות ודיוק הערכת מיקום הרעידה, מידע דליל ואי בהירות במיקום, שילוב טכניקות מיקום EDT ו- backazimuth, והאפקט של תת קרקע מורכב ומודלי מהירויות תת-תקניים על אמינות מיקום הרעידה. אסטרטגיות אופטימיזציה יוצגו עבור כל נושא וייבחנו על נתוני רעידות, בשילוב רשתות ומערכים סייסמיים.

כל שיעור יכלול הצגה של 15 דקות על הנושא המדובר במפגש, ולאחריה 90 דקות של עבודה עצמית, במהלכן הסטודנטים יתרגלו עם סט הנתונים שלהם. כל מפגש יסתיים בדיון משותף של 15 דקות.

מתווה הקורס:

שיעור 1:           הצגת בסיסי הנתונים והתכנה

שיעור 2:           גילוי אירועים

שיעור 3:           בחירת פאזות

שיעור 4:           איגוד פאזות והכרזת אירוע

שיעור 5:           מיקום אירוע באופן סטנדרטי (רשת סייסמית), S-P, EDTs

שיעור 6:           מיקום אירוע מתקדם (מערך סייסמי), Backazimuth ו-slowness

שיעור 7:           מיקום אירוע משולב (רשת ומערך)

שיעור 8:           דיוק מיקום הרעידה: אי וודאות בבחירת הפאזות

שיעור 9:           אי בהירות במיקום: מידע דליל ועודף

שיעור 10:         מיקום משולב אמין: S-P, EDTs, BAZ, SLO, PM, NYAD

שיעור 11:         האפקט של תת קרקע מורכב ומודלי מהירויות תת-תקניים

שיעור 12:         אסטרטגיית ייצור קטלוג משולב וסיכום הקורס

 

דרישות קדם: סייסמולוגיה של רעידות אדמה

Course description

Earthquake Seismology Laboratory

 

 

Lecturer: Dr. Hillel Wust-Bloch                (Room: 216 A; Phone: 640-5475)

 

The Earthquake Seismology Laboratory is a hands-on course that presents advanced signal processing techniques for full earthquake characterization. Each weekly interactive session uses real waveforms recorded in the Dead Sea region (DeadSeaNet and ISN) to practice the successive analytical stages of event catalog design. A strong emphasis is set on event detection in low-SNR environment, phase picking uncertainty and location accuracy, sparse data and location ambiguities, integration of EDT and backazimuth, the effect of complex subsurface and sub-standard velocity models on event location robustness. Optimization strategies are presented for each topic and tested on real data, integrating network and array modes. 

Each class includes an initial 15 min presentation on the topic of the day, followed by a 90 min practical lab during which participant practices with their own dataset. Each session is concluded by a final 15 min joint discussion.

Course outline:

Class I:            Introduction to data sets and analytical software packages

Class II:           Event detection

Class III:         Phase picking

Class IV:         Phase association and event declaration

Class V:          Standard event location (network mode): S-P, EDTs

Class VI:         Advanced event location (array mode): Backazimuth (BAZ) and slowness

Class VII:        Integrated event location (network and array modes)

Class VIII:      Location accuracy: Phase picking uncertainty

Class IX:         Location ambiguities: Sparse and redundant data

Class X:          Integrated location robustness: S-P, EDTs, BAZ, SLO, PM, NYAD

Class XI          Effects of complex subsurface and sub-standard velocity models

Class XII:        Integrated catalog design strategy and conclusion

 

Prerequisite: Earthquake Seismology I

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת