חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  גיאולוגיה של רעידות אדמה
  Geology of Earthquakes  
0341-4074
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  א'0900-1200324 קפלוןשיעור ות פרופ מרקו שמואל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
http://geophysics.tau.ac.il/personal/shmulik/EqGeology.htm
Course description

The course is aimed at the characterziation of earthquakes from a geological perspective.  We will focus on palaeoseismology and archaeoseismology, discuss the earthquake processes, and the application of a variety of geologic tools (e.g. geomorphology, stratigraphy, etc.) to identify past earthquakes. Each class students will provide a summary of the major global earthquakes for the previous week and their tectonic settings.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
0341-4074-01 גיאולוגיה של רעידות אדמה
Geology of Earthquakes
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ מרקו שמואל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת