חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פיזיקה של שביטים
  Physics of Comets                                                                                    
0341-4009
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1300-1600204שנקר - פיזיקהשיעור ות פרופ קובץ-פריאלניק דינה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הווצרות השביטים; ענן Oort והדינמיקה של מסלולי השביטים; סקירה תצפיתית של תכונות גרעין השביט: מבנה, הרכב, תופעות של התפרצות ושבירה; משוואות מבנה והתפתחות הגרעין:מאזן האנרגיה, הולכת חום, נידוף, מעברי פאזה בקרח; מודלים לזרימת גז בתווך נקבובי השפעת האבק על תכונות השביט: הווצרות מעטה האבק, הווצרות שובל האבק, הילת השביט, שיטות מחקר. 

Course description
Observations of comets; cometary orbits, perturbations and evolution of cometary orbits, the Tisserand parameter; the Oort Cloud and the Kuiper Belt; thermal and chemical processes: heat conduction, crystallization of amorphous water ice, phase transitions, sublimation; porosity and gas flow in the interior of comets; the equations of comet evolution: energy and mass conservation; numerical solution methods; properties of comet nuclei: composition, thermal conductivity, permeability, pore size distribution; the effect of dust on the evolution of comets, the dust tail; the effect of radioactivity on the early evolution; space missions to comets. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת